This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Fri Jun 14 22:53:43 2024 / +0000 GMT

”Blockaden och medierna: två sidor av samma krig” Ignacio Ramonet
”Blockaden och medierna: två sidor av samma krig” Ignacio Ramonet

”De sex decenniernas kommunikationskrig mot den kubanska revolutionen har två inriktningar”, säger författaren och journalisten Ignacio Ramonet. ”Den ena riktar sig utåt för att förstöra revolutionens image för att den inte ska inspirera eller tas efter av andra folk i tredje världen; den andra riktas inåt för att påverka opinionen i Kuba.”

Den ekonomiska blockaden är andra sidan av samma krig. Genom att framkalla umbäranden, brist på resurser och köer påverkar propagandan en befolkning mer mottaglig för det som sprids på sociala medier; nämligen att de skyldiga till svårigheterna är regeringen, systemet och socialismen. När det i själva verket är blockaden som är den största orsaken.

”Reaktionen hos vem som helst, var som helst, inför en situation av svårigheter som dessa, är att skylla på regeringen, för det är den som styr.”

Ramonet hävdar också att blockaden är något som medierna inte nämner, de låtsas som att den inte finns, när den är absolut avgörande för att förstå det som händer i Kuba.

Till de som säger att det inte finns någon blockad, utan enbart ett embargo från USA som har rätt att inte handla med Kuba och att ön kan göra det med övriga världen, förklarar Ramonet att ”USA är centrum för alla internationella finansiella transaktioner” och att det också påverkar handeln. Blockaden påverkar europeiska företag. Till exempel är alla banker ”livrädda för de enorma bötesbelopp som USA utmäter” för att genomföra transaktioner med Kuba.

Det finns således två linjer för aktion mot Kuba ”som båda verkar i samma riktning: blockaden, samt medie- och de psykologiska attackerna.”

Ramonet berör också de protester som förekommit på ön, protester som ”i Europa skulle behandlas som mindre betydelsefulla händelser, men som i Kuba tilldrar sig uppmärksamhet eftersom de är ovanliga.” Ramonet bedömer att ”de måste accepteras och det gäller att vara mer intelligent än fienden, som besitter alla de finansiella resurserna. Enligt min uppfattning har de kubanska myndigheterna agerat klokt.” Internet är hästen från Troja genom vilken fienden lyckas införa vissa uppfattningar. ”Kuba skulle ha kunnat stänga ner Internet, som de gör i andra länder, eller skapa ett Internet enbart för funktionärer. Men det har man inte gjort.”

Idag når nyheter alla mobiltelefoner och det har ”uppstått en opposition, som i alla samhällen, något som inte hindrat den kubanska revolutionen från att segra stort i den senaste folkomröstningen.”

Cubainformacion 221024

"El bloqueo económico contra Cuba y el ataque mediático y psicológico van en la misma dirección": Ignacio Ramonet

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

 

 


Post date: 2022-10-25 07:14:37
Post date GMT: 2022-10-25 06:14:37
Post modified date: 2022-10-25 07:14:37
Post modified date GMT: 2022-10-25 06:14:37

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com