The Impact of the Blockade on Cuba.

The Impact of the Blockade on Cuba.

USA:s blockad är en kollektiv bestraffning av ett helt folk. Den strider mot folkrätten och kostar liv.