Bödlarna drar åt snaran, men motståndet lever

USA:s intensifierade blockad gör det omöjligt för Kuba att använda dollar, den internationellt accepterade valutan för handel. Det är ett av flera sätt att allt hårdare strypa den kubanska ekonomin. USA vidtar liknande åtgärder mot andra regeringar som inte följer imperiets vilja. Det gäller till exempel Venezuela och Nicaragua. Men också solidariteten och motståndet lever. Blockaden är hårdare än någonsin, det är också protesterna mot den. 

Protesterna mot blockaden och solidariteten med Kuba är viktigare än någonsin. (se längst ner i denna artikel vad du kan göra)

Biden och Europa drar åt snaran om Kuba

Knölpåk. Som ett resultat av USA:s intensifierade sanktioner, som upprätthålls oförändrade av Biden, har USA-dollarn ”förlorat sitt bruksvärde” på ön. Och i Strasbourg antas högerns resolution för sämre relationer med Kuba; samarbets- och dialogavtalet mellan EU och Kuba vacklar. Havanna säger: ”En liten grupp högerextrema ledamöter, besatta av önskan att förstöra den kubanska revolutionen, håller EU-parlamentet som gisslan.”

I en överraskande åtgärd beslutade Kubas regering i torsdags att ”tillfälligt” sluta ta emot USA-dollar i sitt banksystem. ”Den har förlorat sitt bruksvärde”, säger Marta Sabina Wilson González, chef för Kubas Centralbank. Det då majoriteten av bankerna i internationella finanskretsar nu inte accepterar USA-dollar från ön. De fruktar de tunga extraterritoriella åtgärderna (inklusive miljardböter) som infördes tidigare och upprätthålls av den nuvarande Biden-regeringen.

USA:s utrikesminister Antony Blinken har bekräftat detta. Sanktionerna – en ekonomisk-finansiell knölpåk – ”kommer att upprätthållas” mot Venezuela och Kuba. För några dagar sedan blockerades de medel som Caracas avsatt för att köpa vaccin via FN-programmet Covax. Och nästan 300 internationella bankinstitutioner har under de senaste två åren vägrat både att acceptera USA-sedlar som ”förorenats” av Kubas Centralbank och att ha ekonomiska förbindelser med kubanska institutioner. Beslutet från Biden-administrationen att inte ta bort Kuba från listan över länder som ”inte samarbetar i kampen mot terrorism” har lagt ytterligare hinder i vägen för internationella finansiella transaktioner för ön.

Kubaner bosatta i USA skickar nu – olagligen – pengar till Kuba i sedlar med så kallade mulor, dvs. personer som agerar bud. Fincimex, den finansiella institution som förvaltade valutan på Kuba, och Banco Financiero, som använder den utomlands, har belagts med ”restriktioner” av USA. Western Union har tvingats stänga ner sin verksamhet på Kuba. Därför samlas nu dollar på hög i öns banker, då de inte kan användas i utrikeshandeln.

Åtgärden träder i kraft den 21 juni och är ett uppenbart politiskt svar på snaran som USA drar åt mot ön. ”De avskaffar dollar som kung för att sätta en annan på tronen”, troligen euron, säger ekonomen Pedro Monreal. Dollarn fortsätter att cirkulera på ön i interna överföringar, särskilt via de betalkort som behövs för att handla i butiker för ”fritt konvertibel valuta, MLC”.

Fram till i torsdags betydde MLC detsamma som USA-dollar. Därför har behovet av valuta för att köpa sådant man behöver orsakat en progressiv ökning av priset på USA-dollarn på den ”informella marknaden”. Den officiella växelkursen, som beslutades i den monetära reformen 1 januari, är 24 CUP för en dollar. Men på den svarta marknaden närmar den sig nu 70 CUP. Den nya åtgärden som beslutades ”kommer säkerligen inte att få dollarn att sjunka”, varnar Monreal, utan kommer att ytterligare försvaga den kubanska valutan. Kubas regering försöker ge en fördel till dem som arbetar med andra valutor, särskilt euron, med tanke på att EU är öns främsta handelspartner. De nya reformerna om utländska investeringar och om legalisering av mikroföretag, liksom små och medelstora privata företag (PYMES), som kommer att kunna fungera tillsammans med statliga företag, går i den riktningen. Nyligen besökte vice premiärminister Ricardo Cabrisas Frankrike där han – enligt ett officiellt tillkännagivande – omförhandlade betalningen av skulderna till Parisklubben, då Kuba under två år – dels på grund av pandemin och dels intensifieringen av USAs blockad – inte betalade de fastställda kvoterna.

Den europeiska högern motsätter sig politiken att öka de ekonomiska och kommersiella förbindelserna med den karibiska ön. I åratal har de försökt blockera det gällande samarbetsavtalet och den politiska dialogen mellan EU och Kuba med ”den kubanska regeringens bristande respekt för mänskliga rättigheter” som förevändning. Detsamma gjorde spanska PP och högerextrema Vox i torsdags, bistådda framför allt av regeringarna i Polen och Ungern (som av EU-domstolen själva anklagas för brott mot pressfriheten och mot kvinnors och invandrares rättigheter), för att få Europaparlamentet att godkänna en resolution (386 röster för, 236 emot, 59 nedlagda röster) som fördömde ”förekomsten av politiska fångar, förtryck och godtyckligt kvarhållande av politiska dissidenter” på Kuba.

Resolutionen som äventyrar avtalet mellan EU och Kuba – vilket försvaras av EU:s utrikesrepresentant Josep Borrell – avfärdades av Kubas Nationalförsamling, som menar att Europaparlamentet ”hålls gisslan av den lilla gruppen högerextrema ledamöter som är besatta av att vilja förstöra den kubanska revolutionen”. I EU-resolutionens fördömande ingår det ”moderna slaveri” som de kubanska läkarbrigaderna som tjänstgör utomlands skulle vara utsatta för. Samma brigader som arbetade mot Covid i Italien och andra länder. [Och samma läkarbrigader som av kuppmakarna i Bolivia 2019 sades leva ett liv i lyx och sus och dus]. 

Roberto Livi, Il Manifesto (Italien) 1210612

https://ilmanifesto.it/biden-e-leuropa-stringono-il-cappio-cuba-sospende-il-dollaro

Kubas svar på EU-parlamentets resolutionsförslag

Vi har med avsmak tagit del av det faktum att en liten grupp EU-parlamentariker, krypande för Washington, lagt fram ett förslag till EU-parlamentet rörande ”Den politiska situationen och mänskliga rättigheter i Kuba”.

De vill få en resolution antagen baserad på förvrängningar av den verklighet vi lever i. De är beslutna att försöka bryta de band som enar oss med EU och hindra tillämpningen av det avtal om politisk dialog och samarbetsavtal som nu förhandlas fram, baserat på ömsesidig respekt och jämlikhet mellan våra länder.

Sådana handlingar kommer inte som någon överraskning för oss: de återspeglar det hyckleri och den diskriminering som är utmärkande för sådna personer. De låtsas vara bekymrade för mänskliga rättigheter i Kuba, ett fritt, oberoende, suveränt och demokratiskt land som värnar om social rättvisa och mänsklig solidaritet, vars folk själva beslutar över sitt öde, och vars okränkbara och viktigaste princip är Republiken Kubas dyrkan är människans fulla värdighet.

Det är märkligt, när de säger sig vara så upptagna av människorättssituationen i Kuba att de inte har försökt få EU-parlamentet att överväga den grövsta kränkningen av vårt folks mänskliga rättigheter, nämligen den folkmordslika blockaden som påtvingats oss under de senaste 62 åren och en blockad som intensifierats till otroliga nivåer mitt under en pandemi och global ekonomisk kris; en blockad som också påverkar europeiska medborgare, i första hand dess företagare. Dessa EU-parlamentariker är också fullständigt likgiltiga för uppenbara brott över sådana rättigheter i USA och andra länder, några av dem europeiska, som under det senaste året sett en ökande trend av polisvåld, en ökning i politik som diskriminerar migranter, tal som uppmuntrar till våld och rasism, begränsningar av press- och yttrandefrihet tillsammans med uttryck för rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans.

Var medveten om att personerna bakom denna manöver inte representerar majoriteten av parlamentarikerna. Dessa politiska övningar tjänar utländska intressen som försöker tvinga fram eftergifter i EU:s utrikespolitik.

Vi uppmanar hövligt EU-parlamentariker att inte samtycka till dessa finter och hyckleri, utan istället hindra denna manöver.  

Kubas Nationalförsamling, Havana, juni 4, 2021

SOLIDARITET MED KUBA! HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0