Bolivias opposition ber USA om hjälp

Bolivias president Evo Morales, här tillsammans med sin kubanske kollega Miguel Diaz-Canel. Foto: Cubadebate

I oktober är det presidentval i Bolivia. Landets har utvecklats starkt under Evo Morales´ presidentskap. Inte minst har de breda, folkliga lagren fått det bättre. Ursprungsbefolkningen respekteras och landets tillgångar går främst till den egna befolkningen. Högern inser att den inte kommer att vinna i höst, och vänder sig till USA för hjälp. USA har tidigare försökt störta Morales och både USA:s ambassadlr, USAID  och DEA (USA:s s.k. knarkbekämpningsorganisation) har kastats ur landet. 

Parlamentsledamöter från den bolivianska oppositionen har skrivit brev till Donald Trump. I brevet ber de Trump att ingripa för att hindra president Evo Morales kandidatur för ännu en ämbetsperiod. Brevet är undertecknat av tolv oppositionsledamöter som ber Trump att ”vara så god och ingripa i Latinamerika (!!) och undvika att Evo Morales åter ska kandidera till posten som president för Bolivia” i de allmänna valen som ska hållas 20 oktober 2019.

”Det finns en petition, det finns en aktion och det kommer att finnas ett resultat. Resultatet som undertecknarna till detta brev vill är att Evo Morales inte ska delta i valet, vilket innebär ett brott mot artikel 203 i Konstitutionen och för landet till en situation av osäkerhet och socialt kaos…det genererar en situation av oro som skulle kunna möjliggöra en intervention av USA”, varnade i lördags advokaten Iván Lima, expert på Konstitutionen.

I söndags tog en av undertecknarna av brevet till Trump, ledamoten för oppositionspartiet Partido Democrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, avstånd från innehållet när det fick offentlig uppmärksamhet. Hon hävdar att hon inte visste att brevet bad om en ”intervention”. Hon säger att hon anslöt sig till skrivelsen då hon trodde att det bad USA:s president att ”ingripa som en person som har auktoritet…som hjälper till att skapa internationell opinion vad gäller Bolivia”.

Ministern för presidentskapet Juan Ramón Quintana säger att parlamentsledamöternas begäran kan utgöra flera brott men avvisade att det omgående skulle startas en juridisk process då det ”skulle leda till att politisera frågan och högern har en fantastisk förmåga att vränga till sanningen och ta struptag på den…politisk förföljelse används som täckmantel för att dölja verkligheten”, och tillade att det ”mest effektiva straffet” mot de som konspirerar mot landets suveränitet är befolkningens avståndstagande.

”Dessa herrar tror att de kan rädda sig från imperiets avskyvärda ingrepp, men i realiteten kommer det att sluta med att de kommer att utsättas för samma intervention”, sade han avslutningsvis.

Telesur 190422

Oposición de Bolivia pide a EE.UU. frenar candidatura de Evo