Bolivias president läser lusen av USA i FN

Bolivia
Bolivias populäre president Evo Morales avfyrade en bredsida i FN mot Trump och USA:s utrikespolitik. Foto: thefamouspeople.com

Medan svenska medier i princip bara rapporterar om Trumps tal i FN så refereras exempelvis Bolivias kritik av USA i såväl New York Times som Washington Post.

Tidningar i USA har rapporterat om hur Bolivias president Evo Morales hårt kritiserade sin kollega i USA, Donald Trump, under en session i FN.

Inflytelserika New York Times rapporterade om Morales tal i FN:s Säkerhetsråd, i vilket han kritiserade Vita Husets utrikespolitik framför näsan på Trump, som ledde mötet.

Tidningen skriver: ”Bara två stolar från Herr Trump sade herr Morales att han ’kategoriskt fördömer’ USA för att det inte uppfyller sina åtaganden gentemot Iran i kärnvapenavtalet under ’falska förevändningar’. Därefter kritiserade han de mänskliga rättigheternas historia i USA”, rapporterade NYT.

Under rubriken ”Bolivias president kritiserar USA:s behandling av de mänskliga rättigheterna”, lägger dagstidningen stor vikt vid att rapportera från FN:s 73:e session som invigdes på morgonen i New York. Tidningen betonade att Morales höll ett tal som ”direkt riktade sig mot USA.”

Morales sade: ”På intet sätt är USA intresserat av att sprida demokrati. För USA:s del betyder mänskliga rättigheter och rättvisa ingenting”, citerade New York Times. Sedan gick Morales över till att lista sin kritik mot USA för att ”det håller barn inspärrade i burar”, en referens till frihetsberövande av barn och separation från deras familjer på gränsen mellan USA och Mexiko.

I talet, som varade tio minuter, slog Morales också mot ”Trumps deklarationer om att Internationella Brottmålsdomstolen inte har rätt att döma eller har någon legitimitet” för att opponera sig mot USA:s brutala invandringspolitik. Kritiken riktade sig också mot ”Trumps negativa uttalanden om FN:s Människorättsråd.”

”Den bolivianske vänsterledaren har öppet kritiserat USA:s utrikespolitik sedan han tillträdde 2006”, konstaterade en av USA:s största tidningar. New York Times undviker inte heller att rapportera detaljer som hur Trump reagerade på kritiken och hur han surt ”tackade” Morales, enligt artikeln. ”Trump gav upp ett morrande ’tack, herr president’ till Morales, innan Trump lämnade ordet till nästa talare.”

 

USA:s mest inflytelserika tidning i politiska kretsar, Washington Post, analyserade också Morales´ tal, och nämner att han beskrev USA:s misslyckanden i utrikespolitiken. I artikeln av Adam Taylor, i den största och äldsta tidskriften i Washington, sägs att för Bolivias vänsterledare var mötet ett tillfälle att mötas ansikte mot ansikte med sin nordamerikanske motpart ”och Bolivias president utnyttjade tillfället för att ge en utförlig kritik av USA:s utrikespolitiks många fiaskon.”

Mötet skulle behandla icke-spridning av kärnvapen. Washington Post citerar några meningar från Morales´ tal, bland dem försäkran att USA inte har något intresse av att främja demokrati, i så fall skulle det ”inte ha finansierat statskupper och stött diktatorer.”

Också anklagelsen att USA främjar tortyr och att Trumpregeringen ”separerat barn till immigranter från sina familjer för att låsa in dem i burar.”

De hårda orden från Morales skapade överraskning bland vissa observatörer, då Trump i allmänhet inte direkt ifrågasätts av världsledare, enligt Washington Post. Men medan ”vissa experter i FN uttryckte bekymmer över att Trump skulle störas av kritiken, så visade han ingen synbar reaktion när Morales pratade. Även om utrikesminister Mikce Pompeo stirrade direkt på Morales, ibland med ett flin. Trump däremot, behöll samma min under hela talet och tittade ner i sina anteckningar,” enligt tidningen.

ATB-Digital 180927

http://www.atb.com.bo/seccion/sociedad/prensa-de-eeuu-destaca-c%C3%B3mo-evo-destroz%C3%B3-trump-en-la-onu