Bolsonaro mobiliserar för kupp: ”Bara Gud kan avsätta mig!”

Foto: Isac Nóbrega/PR CC BY 2.0 Wikimedia Commons

Den högerextremistiske presidenten i Brasilien, Jair Bolsonaro, mobiliserade sina anhängare i samband med landets ”självständighetsdag” i tisdags (7/9). I Brasiliens större städer demonstrerade sammanlagt kanske 200 000 till stöd för Bolsonaro.

I Sao Pãulo uppskattades antalet demonstrationsdeltagare till 125 000. Antalet demonstranter nådde inte upp till högerns förväntningar, men  uppslutningen reflekterar ändå beslutsamheten inom Bolsonaros kärntrupper. Enligt aktuell opinionsundersökningar har Jair Bolsonaro stöd bland brasilianarna sjunkit till 24 procent. Med det stödet kommer han att vara chanslös i det i oktober nästa år inplanerade presidentvalet. Men stödet från 24 procent speglar ändå det förhållandet att fascistoida stämningar genomsyrar Brasiliens medelklass. Vid demonstrationerna till Bolsonaros stöd var uppenbart att det var ekonomiskt välbeställda som tagit gatorna i besittning. Det var också uppenbart att manifestationerna var välorganiserade. Slående var också den aggressivitet som kom till uttryck. Rop på militärkupp ekade och uppmaningar till avrättningar av ”kommunisterna”, inkluderande Högsta Domstolens ledamöter, var legio.

Dagarna innan hade stora demonstrationer med krav på Bolsonaros avgång ägt rum. I dessa demonstrationer var det deltagandet av fackligt anslutna arbetare, kvinnoorganisationer och ungdomar från landets mindre välbeställda skikt som var iögonenfallande. Alla vetskapen om att Arbetarpartiets kandidat Lula da Silva kommer att besegra Bolsonaro i det kommande presidentvalen. Men samtidigt utesluter inte de demokratiska krafterna att Bolsonaro kommer att med stöd från en fascistoid massbas och högermilitärer försöka sätta stopp för den demokratiska processen. Mobilisering av de demokratiska folkliga krafterna upplevs som nödvändig.

I ett tal efter högerns demonstrationer förklarade Bolsonaro att ”endast Gud ” kan avsätta honom. Och han fortsätter sin kampanj mot vad han påstår vara planer på valfusk i det kommande presidentvalen. Att han tänker sig att gå hela vägen, där Trump bara kom halvvägs, förefaller att vara en inte orimlig gissning.

Källor:

TeleSUR

Guardian

yahoo!news