Borås, Norrby Tvärgata 3 (ABF:s lokaler), 25:e augusti 18.30, Har vi något att lära av Kubas klimatarbete?

Foto: Mats Werning

Janne Strömdahl_Borås (mötesaffisch i länken)

Har vi något att lära av Kubas klimatarbete?
Kuba, ett fattigt land i Karibien som i 60 år har levt under en
blockad som kostat landet 144 miljarder dollar, är det enda
landet i världen som är ekologiskt hållbart samtidigt som den
socio-ekonomiska nivån är hög.

Sedan 1980 när Kuba antog sin miljövårdslag har landet
aktivt jobbat för att utveckla Kuba samtidigt som man värnar
natur och miljö.

Arkitekten, författaren och den vänsterpartistiska f.d.
riksdags- och landstingspolitikern Jan Strömdahl kommer
och pratar om sin bok:
Kubas Omställning Till Ekologisk Hållbarhet

Borås, Norrby Tvärgata 3 (ABF:s lokaler), torsdag 25:e augusti 18.30

Fika kommer att finnas för försäljning från: 18.00