Botaniskt samarbete Kuba-USA

Havannas Botaniska Trädgård. Foto: José M. Correa

Ett samförståndsavtal mellan Havannas Jardín Botánico Nacional (Nationella botaniska trädgården, JBN) och Napels Botanical Garden, Florida, USA, kommer att främja studier för att bevara den biologiska mångfalden. Syftet är att etablera institutionella och vetenskapliga samarbetsrelationer i olika ämnen relaterade till denna disciplin.

Blanca Elena Sorribes, informationsansvarig vid JBN, som hör till Havannas universitet, informerade att avtalet kommer att främja bilaterala kontakter vad gäller utvecklingen av levande samlingar, trädgårdsodling, utbildning och kompetensutveckling.

Man kommer att prioritera presentationen av forskningsprojekt relaterade till bevarandet av den biologiska mångfalden och utvecklingen av botaniska trädgårdar, samt främja akademiska relationer, konferenser och gemensamma evenemang, utbyte av växtmaterial och publicering av vetenskapliga artiklar av gemensamt intresse.

Donna McGinnis, ordförande och VD för Napels botaniska trädgård, och Dr. Chad Washburn, vice miljövårdschef vid samma institution, reste till den kubanska huvudstaden för att underteckna avtalet.

Napels botaniska trädgård är en icke-statlig institution grundad år 1933, som årligen tar emot i genomsnitt 220 000 besökare och år 2017 erhöll Garden Excellence Award från American Public Gardens Association.

Granma 190401

 

Potenciarán vínculos entidades botánicas de la Isla y Estados Unidos