Bra start på året för turism till Kuba

Havanna, Capitolium. Foto: Facebook

Bra start på året för turism till Kuba

Trots USA:s ansträngningar att sabotera turismen till Kuba så växer den. Hur mycket mer den skulle vuxit utan USA:s straffåtgärder är svårt att säga.

Kubas turistindustri hade en positiv start på året, med mer än 528 000 internationella besökare till slutet av februari, enligt den nationella byrån för statistik och information (Oficina Nacional de Estadística e Información – ONEI). Öns dragningskraft på semesterfirare från hela världen är fortsatt stark.

Kanadensiska resenärer utgjorde nästan hälften av det totala antalet besökare, med 261 016 turister. Ryssland visade också en betydande ökning av antalet besökare, med 43 864 personer, en fördubbling jämfört med föregående år.

Den aktuella statistiken visar en lovande utveckling i den kubanska regeringens ansträngningar att välkomna 3,2 miljoner turister till slutet av 2024. Detta är en del av en större plan för att återuppliva Kubas turistsektor, som väsentligt bidrog till dess bruttonationalprodukt före pandemin.

Kuba, som redan före pandemin stod inför en ekonomisk kris, ser turismen som en nyckelfaktor i sin ekonomiska återhämtning. Intäkterna från turismen spelar en viktig roll tillsammans med andra källor till utländsk valuta, såsom professionella tjänster och penningförsändelser från utlandet.

Trots framstegen är Kuba fortfarande långt ifrån att nå de rekordsiffror som landet hade före pandemin. År 2023 anlände 2,4 miljoner internationella besökare, jämfört med 1,6 miljoner år 2022. Dessa siffror visar vilka utmaningar turistsektorn står inför.

De nuvarande siffrorna är dock uppmuntrande för Kubas framtida turism. Kuba behöver en tydlig strategi med fokus på kvalitet och attraktionskraft för att säkerställa fortsatt tillväxt. Med ett kontinuerligt arbete för att förbättra dessa aspekter kan Kuba förbli ett populärt resmål för resenärer över hela världen.

Tourism Review 240331 (ZT)

CUBA’S TOURISM MADE A PROMISING START THIS YEAR

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72