BRÅDSKANDE: AKUT NÖDHJÄLP TILL MATANZAS!

BRÅDSKANDE: AKUT NÖDHJÄLP TILL MATANZAS!
Oljebränderna vid cisternerna i Matanzas, orsakade av blixtnedslag, är en stor katastrof, såväl i många förlorade människoliv som omfattande materiella skador.
Ge ett bidrag till Matanzas!
Pg 23 57 15-0 eller Swish 123 182 37 72!
Vi skickar pengar fortlöpande. Varje krona kommer till god användning.
STORT TACK FÖR DITT STÖD!