Havannas_hamn

Havannas_hamn

En av många åtgärder som USA vidtagit för att strypa den kubanska ekonomin och svälta befolkningen är sanktioner mot handelsfartyg, rederier och försäkringsbolag.