Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/brasilien-ger-ursprungsbefolkning-historisk-upprattelse/
Export date: Sat May 25 17:39:26 2024 / +0000 GMT

Brasilien ger ursprungsbefolkning historisk upprättelse
Brasilien ger ursprungsbefolkning historisk upprättelse

I dagarna är det 60 år sedan Brasiliens militär, med fullt stöd från USA, störtade den populäre presidenten João Goulart. De ansvariga har fortfarande inte dömts. Militärkuppen 1964 markerar ett före och ett efter som än idag samexisterar som två sätt att förstå historien. Under diktaturen torterades tusentals personer, inklusive Dilma Rousseff, som senare blev president (avsatt i en parlamentarisk kupp). Nuvarande presidenten Lula da Silva var också aktiv i kampen mot diktaturen. Den störtade João Goulart mördades. 

Medan de väpnade styrkorna och konservativa sektorer fortfarande firar aktionen som en civil och militär resning som förhindrade installationen av "en kommunistisk regim i Brasilien",  fördömer militärdiktaturens offer, tillsammans med släktingar och vänner till de mördade och försvunna, sociala rörelser och människorättsorganisationer, upprättandet av statlig terrorism och inledningen av en kampanj av förtryck, kidnappning och tortyr mot alla som ansågs vara motståndare till regimen. Varje år högtidlighölls minnet av kuppen i kasernerna och på gatorna från två diametralt motsatta synsätt. 

Mer om detta finns på: Sin verdad ni justicia, Brasil a 60 años del golpe de Estado 1

Amnestykommissionen vid Brasiliens ministerium för mänskliga rättigheter beviljade på tisdagen landets första historiska kollektiva gottgörelse till ursprungsbefolkningen Krenak för brott som begicks mot dem under militärdiktaturen (1964–1985). Den sydamerikanska staten bad om ursäkt för tortyr, förföljelse och andra brott som begåtts mot Krenak-folket i delstaten Minas Gerais, som ligger i sydöstra Brasilien. Amnestykommissionens ordförande, Eneá de Stutz, ledde ceremonin och knäböjde till och med inför representanterna för ursprungsbefolkningen.

Regeringsrepresentanten Eneá de Stutz. Foto: Regeringskansliet


Samma organ kommer också att behandla en begäran från Guyraroká-folket i regionen Mato Grosso do Sul. 

Dessa ansökningar avslogs 2022 medan den tidigare presidenten Jair Bolsonaro var vid makten, men i båda fallen överklagade den federala åklagarmyndigheten besluten. Både krenak- och guyrarokáfolken förföljdes och fördrevs från sina marker under militärdiktaturen och fick aldrig någon respons, stöd eller förlåtelse från staten.

Telesur 240403 (ZT)

Brasil otorga reparación histórica a comunidad indígena 2

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72
Links:
  1. https://www.telesurtv.net/telesuragenda/sin-verdad -justicia-brasil-aniversario-golpe-estado-20240402 -0037.html
  2. https://www.telesurtv.net/news/brasil-reparacion-h istorica-comunidad-indigena-20240403-0001.html
Post date: 2024-04-04 08:33:35
Post date GMT: 2024-04-04 07:33:35

Post modified date: 2024-04-04 08:33:35
Post modified date GMT: 2024-04-04 07:33:35