Brasilien leder Sydamerikas strävan efter integration

Lula da Silva. Foto: La red 21, Uruguay

Brasilien leder Sydamerikas strävan efter integration

Brasiliens president Lula da Silva framhöll vikten av regional integration för ”förstärkande av enheten.” Lula inledde det Sydamerikanska toppmötet med ett tal i vilket han betonade vikten av regional integration för ”stärkning av enheten”.

”Jag är djupt övertygad om nödvändigheten att förstärka vår förpliktelse med regionen. Sydamerikas integration beror av känslan av att vi tillhör samma gemenskap.”

Han sa också att det som förenar regionen ”står över ideologierna. Inget land kan möta de aktuella utmaningarna isolerade.” Lula manade till att komma över ideologiska skillnader som påverkar viljan till integration, när han inledde de sydamerikanska ledernas toppmöte i den brasilianska huvudstaden.

”Från Patagonien och Atacama till Amazonas, från savannerna och Anderna till Karibien är vi en utsträckt kontinent omgiven av två oceaner. Vi är en mänsklig, historisk, kulturell, ekonomisk och kommersiell enhet, med gemensamma behov och förhoppningar.”

Lula bekräftade sitt lands vilja att återuppta de regionala organisationerna för integration som Unasur och Celac. ”Sydamerika har ännu en gång möjligheten att slå in på vägen till förening. Och vi börjar inte från noll.”

Lula hade en rad förslag för utvecklingen av Sydamerika. Det gällde investeringar i infrastruktur, möta klimatförändringarna, möjlighet till full vaccination, skapa en energimarknad, program för akademisk rörlighet och samarbete inom försvaret.

Han föreslog skapande av en ”grupp på hög nivå”, med representanter för presidenterna som inom 120 dagar planerar en väg ”för Sydamerikas integration.”

Lula framhöll några frågor som skulle diskuteras av statscheferna: 1. Ställa ekonomiska resurser i tjänst för regional utveckling 2. Fördjupa den ekonomiska identiteten för att minska beroendet av utländska valutor [alltså en egen sydamerikansk valuta]. 3. Bredda samarbete inom tjänster, investeringar, elektroniska produkter. 4. Aktualisera den plan som Sydamerikanska rådet lagt fram kring infrastruktur. 5. Vidta åtgärder mot klimatförändringarna. 6. Återaktivera det Sydamerikanska RegeringsInstitutet inom hälsovård, ISAGS/Unasur.

På toppmötet deltog presidenterna för Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Surinam, Uruguay och Venezuela. Peru representerades av ordföranden i landets ministerråd.

Telesur 230530

Presidente Lula propone avanzar en la integración de América del Sur

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72