Brasilien uttalar sitt stöd för Palestina och stärker banden med Afrika

Brasiliens president Lula da Silva på Afrikanska Unionens toppmöte i Addis Abeba. Foto: Brasiliens regering

Brasilien uttalar sitt stöd för Palestina och stärker banden med Afrika

Och dagen efter nedanstående notis jämförde Brasiliens Lula de Silva Israels folkmord i Gaza med förintelsen. Vilket förstås retar folkmördarregimen i Israel och genast kallar Lulas kritik för ”antisemitism”. Föga förvånande. 

Den brasilianske presidenten försvarade också skapandet av en fri palestinsk stat med full representation i FN.

President Luiz Inácio Lula da Silva försvarade på lördagen Brasiliens och världens närmande till Afrika och kritiserade den rasistiska och främlingsfientliga globala extremhögern i samband med sitt deltagande i öppnandet av Afrikanska unionens 37:e toppmöte i Addis Abeba, Etiopien.

I sitt tal hänvisade Lula da Silva till den historiska relationen med Afrika och påminde om att mer än hälften av den brasilianska befolkningen är av afrikansk härkomst och tillade att Brasilien vill stärka sina band med kontinenten.

”Med sina 1,5 miljarder invånare och sitt enorma och rika territorium har Afrika enorma möjligheter för framtiden. Brasilien vill växa tillsammans med Afrika, men utan att diktera vägar för någon”, sade den brasilianska statschefen.

Under sitt deltagande i det afrikanska toppmötet sa Lula da Silva att han vill utöka utbildningspartnerskapen med afrikanska länder, samt samarbetet inom livsmedelsproduktion och hälsovård.

President Lula sa att det är oacceptabelt att en värld som kan generera 100 biljoner dollar per år i välstånd ska leva med att 735 miljoner människor svälter, och hänvisade till livsmedelskrisen i flera länder på kontinenten.

”Allt som Brasilien har vill jag dela med de afrikanska länderna, eftersom vi har en historisk skuld på mer än 300 år av slaveri. Det enda sättet att betala är med solidaritet och kärlek”, underströk den brasilianska presidenten.

I en annan del av sitt tal efterlyste Lula da Silva förändringar i systemet för global styrning. Han sade att ”multipolaritet är en oundviklig del av 2000-talet” och att ”den globala södern håller på att bli en oundviklig del av lösningen på planetens största kriser”.

Enligt Lula är det nödvändigt att rädda världens humanistiska traditioner. När han talade om detta kritiserade han Israels attacker mot Palestina.

”Att vara humanist kräver också att man avvisar Israels oproportionerliga svar, som dödat nästan 30.000 palestinier i Gaza och orsakat tvångsförflyttning av mer än 80 procent av befolkningen”, sade han.

Den brasilianske presidenten försvarade skapandet av en fri palestinsk stat med full representation i FN och att den multilaterala organisationen bör omforma säkerhetsrådet, med permanent deltagande av afrikanska och latinamerikanska länder.

President Lula da Silvas deltagande i det afrikanska toppmötet var en del av hans agenda på hans andra officiella resa till kontinenten under hans nya mandatperiod. Innan han anlände till Etiopien besökte Lula da Silva Egypten.

Telesur 240218 (ZT)

Lula da Silva defendió el acercamiento de su país a África

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72