Brasiliens Lula i Kina till angrepp på nyliberalism och dollarns hegemoni

Foto: Twitter/@LulaOficial

Banden mellan länderna i Syd stärks – ”Det är oacceptabelt att girigheten hos en liten minoritet sätter mänsklighetens överlevnad på spel”

Det är ingen hemlighet att USA motsätter sig andra maktcentra än sitt eget. Därför är imperiet missnöjt med Brasilien, som nu stärker banden med Kina och andra länder i 3:e världen. Brasilien har, trots USA:s påtryckningar, också vägrat att stödja Ukraina med vapen, utan förordar förhandlingar.

Brasiliens president Luiz Inacio Lula da Silva, på besök i Kina, sa i Shanghai att en förstärkning av BRICS-bankens ledande roll kommer att bidra till att bygga en bättre värld.

Lula: ”Det är oacceptabelt att miljontals män, kvinnor och barn inte har något att äta på en planet som producerar tillräckligt med mat för att möta mänsklighetens behov. Det är oacceptabelt att girigheten hos en liten minoritet sätter mänsklighetens överlevnad på spel”. 

 Detta kom bland uttalandena från Lula da Silva som en del av hans besök på BRICS-bankens högkvarter. Det är den första officiella delen av hans besök i Kina, som kommer att pågå 12-15 april, där han talade med bankens anställda och träffade bankens vd, Dilma Rousseff.  Den brasilianske presidenten fortsatte: ”Den nya utvecklingsbanken är produkten av (BRICS) partnerskapet, som syftar till att skapa en värld som är mindre fattig, mindre ojämlikhet och garanterar större motståndskraft. Som ordförande för denna bank tar Dilma Rousseff med sig en omfattande erfarenhet och kunskap om offentlig politik och arbete på det internationella området, i syfte att stärka bankens ledande roll för att uppnå en bättre värld fri från fattigdom och hunger.”

Lula framhöll att ”det får inte vara så att bankerna kväver ekonomierna som Internationella Valutafonden gör nu i Argentina, och som de gjorde mot Brasilien under så lång tid och mot alla länder i tredje världen.”

Lula sa också att ”Jag drömmer om att BRICS kan skapa ett verktyg för utveckling som är starkt och som kan låna ut pengar med perspektivet att hjälpa länderna, inte att kväva dem.”

Under besöket på BRICS Bank diskuterade Lula da Silva även aktuella och potentiella projekt i Brasilien med bankens högsta ledning, särskilt inom området förnybar och ren energi, transportinfrastruktur och vattenförsörjning.  Brasiliens före detta president Dilma Rousseff, som avsattes av högern i en parlamentarisk kupp 2016, valdes till ordförande för BRICS Bank den 24 mars i år.

BRICS Bank bildades 2014 för att finansiera infrastruktur- och hållbara utvecklingsprojekt i BRICS-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) och banken startade officiellt sin verksamhet i Shanghai den 21 juli 2015.

Handelsutbytet mellan Kina och Brasilien ska göras i ländernas lokala valutor och inte i US dollar. 2022 handlade det om 150 miljarder dollar. 

Antalet länder som vill gå med i BRICS-blocket ökar och innefattar Argentina, Algeriet, Iran, Indonesien, Turkiet, Saudiarabien och Egypten.

FB 230413, Telesur 230413 (Övers.: ZT)

Brasileña Dilma Rousseff asume presidencia del Banco BRICS

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande, samma pg och Swish som ovan)