Brev från en kubanska till sina landsmän

Clotilde Proveyer. Foto: Privat.

Brev från en kubanska till sina landsmän: 

Jag har aldrig tidigare skrivit på Facebook då jag tycker att det är för mycket negativa saker som sägs där och det tar upp en massa oväsentligheter. Men idag känner jag plikten att deklarera min ståndpunkt och säga några sanningar som kontrarevolutionärerna och låtsasrevolutionärerna inte vill höra.

Jag förvånas över att kubaner som fötts här och som tagit emot förmåner som erbjuds, nu förkastar och attackerar oss. De ber om en ”humanitär korridor” och uppmanar till en folkresning, dvs. en US-amerikansk invasion. En inblandning från de som hatar oss och som endast önskar död och förintelse för Kuba. De som uppmanar till detta förtjänar inte att kalla sig kubaner.

Det är okej att emigrera och söka bättre möjligheter i livet och jag respekterar dem som valt den vägen. Vårt land har formats och närts av många emigranter under sin historia men att smutskasta och attackera sitt födelseland är ovärdigt.

Hur är det möjligt att neka till de enorma ansträngningar som denna statsmakt gör för att skydda och hjälpa sitt folk. Jag känner inte till något annat land som mitt under en våldsam pandemi har gjort allt det som Kuba gör för att hindra denna plåga.

Jag önskar att de som säger emot mig talar om vad en fattig stat, med en kollapsad ekonomi och en omänsklig folkmordsblockad som stryper oss, ska göra mer än vad Kubas regering gjort, som inte övergett en enda människa i vårt land. Ge mig ett enda exempel på att Kuba inte gjort allt vad det kunnat. Ett enda!

Jag minns med sorg när liken i Quito, Ecuador, samlades i högar på gatorna då hälsovårdssystemet kollapsat och den lättja som regeringen under president Moreno visade. Då kom det inte några uttalanden från USA om att ”rädda” folket i Ecuador. Jag har inte sett uppmaningar till ”humanitära arméer” till Indien eller Brasilien med sina tusentals döda i Covid.

I Kuba har vi allvarliga problem med livsmedelsförsörjningen och tillgången på mediciner. Det tack vare ansträngningarna från Nordamerika att hindra vår utveckling. Trots det får alla sjuka gratis vård med medicin och utrustning som våra tekniker, vetenskapsmän och arbetare tagit fram. Som till exempel respiratorer för allvarligt Covidsjuka. Något som vi tvingades utveckla själva då vi nekades att köpa dem av tillverkare utomlands.

Med alla dessa svårigheter är Kubas kamp mot Covid heroiskt. Våra dödssiffror smärtar, men de är inte i närheten av vad de rika, och påstått mer demokratiska, länderna har. Jag tar siffrorna från igår, som vidarebefordrades av Arianna Lopez. Statistik känns inte bra när det handlar om människoliv, men det är dags att visa en del fakta för dem som bara vill bringa kaos.

  • Miami med 2 717 000 invånare har haft 504 000 Covidfall och 6 472 döda, 1,28 procent av fallen
  • Florida, med en dubbel så stor befolkning som Kuba, har haft 37 895 döda. Vem har bett om humanitär hjälp till Florida?
  • Madrid med 6 752 763 invånare har haft 739 000 fall och 15 469 döda, 2,09 procent av fallen.
  • Rio de Janeiro med 6 748 000 invånare har haft 973 000 fall och 56 321 döda, 5,78 procent av fallen. Senaste dygnet dog närmare 200 människor.
  • Storstadsregionen i Santiago de Chile med 7 112 808 invånare har haft 661 000 fall och 17 377 döda, 2,62 procent av fallen.

Så här skulle vi kunna fortsätta med siffror från den rika världen, där hanteringen av pandemin varit katastrofal men ingen krävt en ”humanitär intervention.”

Sedan har vi Kuba som haft kontroll över pandemin i över ett år utan att hälsovårdssystemet kollapsat. Med 11 333 483 invånare har vi haft 218 396 fall och 1 431 döda, 0,65 procent av fallen.

Vi behöver inte lägga till mycket mer. Men jag skulle vilja påminna dessa ”förvirrade” att medan de levde i landet som såg dem födas, fick de hälsovård, utbildning, social trygghet och mycket annat helt gratis. Också de som var barn till mycket fattiga familjer eller analfabeter från det tidigare kapitalistiska Kuba och har kunnat komma in på arbetsmarknaden i de länder dit de emigrerat, tack vara utbildningen som ”diktaturen” gett dem, i landet som de idag smutskastar.

Tack vare det kulturella kapitalet som de fått med sig har många av dessa, som fötts under mycket fattiga omständigheter, idag blivit professionella och kvalificerade yrkesmänniskor i  länderna dit de emigrerat. De delar inte ödet med de miljontals immigranter från Latinamerika eller andra fattiga länder som saknar utbildning, dokument och personbevis.

Dessa otacksamma som inte kräver att USA:s regering häver blockaden mot oss. Det minsta de kan göra är att respektera den heroiska ansträngning som detta folk gör, som inte låter sig besegras och denna regering som står i spetsen för kampen mot Covid. Fegisar: respektera de värdiga som fortsätter att stödja och kämpa arm i arm med revolutionens parti som gjort oss till ett värdigt folk.

Clotilde Proveyer 210717

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0