Lär känna Kuba med en solidaritetsbrigad! Nästa brigad: december 2021!

Nästa Brigad: 13 december 2021 – 2 januari 2022 (ungefärligt datum)

Följ vår hemsida för uppdateringar!

Bästa sättet att lära känna Kuba!
Två till tre veckor tillsammans med kubanska arbetare och studenter, och med Kubavänner både från Sverige och andra länder. Studiebesök till skolor, sociala projekt, jordbrukskooperativ, sjukvården m.m. Föredrag om Kubas ekonomi, om utrikespolitiken, om relationerna Kuba – USA och mycket mer. Möten och diskussioner med representanter från ungdomsförbundet, kvinnoförbundet, fackföreningar. Träffar med veteraner från revolutionen, med mera. Bad, fest, film, musik, salsakurs, salsaorkestrar och utflykter. Brigadarbete på jordbruk eller bygge. Egen tid i Havanna. Rundresa till spännande platser. Möjligheter till extra dagar efter brigadvistelsen.

Alla åldrar välkomna! Det brukar vara ca hälften ungdomar och hälften vuxna i alla åldrar.

Kostnad totalt: ca 5 000 kr i avgift. I detta ingår kost, logi, transporter, rundresa, kulturuppträdanden, studiebesök, etc. Fickpengar för egna inköp tillkommer liksom flygbiljetten.

BRIGADER

OBS! Under 2021 planeras endast Vinterbrigaden/ Nordiska Brigaden

Dvs. på grund av uteblivna brigader till följd av pågående smittrisk under rådande pandemi, avser ICAP i Kuba att under tiden dec 2021 – jan 2022, då vi normalt har vår nordiska vinterbrigad, genomföra en större europeisk sammankomst som kompensation för uteblivna möjligheter att besöka landet det senaste året.

Nedanstående datum är preliminära i avvaktan på en officiell inbjudan som vi förväntar oss under våren.

13 december 2021 till 2 januari 2022

Mer detaljer kommer, men börja spara och planera nu!

Notera också att landets valuta numera är peso.

OBS! Sommarbrigaden är inställd under 2021.

Europeiska Brigaden José Martí  (även kallad sommarbrigaden)

Inbjudan till Europabrigaden ”José Martí” 

Volontärarbete och solidaritet med Kuba

Lär känna Kubas folks verklighet och bidra till landets lantbruksutveckling genom att delta i volontärarbete.

Besök historiska, ekonomiska, kulturella och sociala platser såväl i Havanna som i provinserna. Delta i föreläsningar om dagsaktuella nationella liksom internationella teman. Träffa kubanska organisationer och enskilda.

Deltagare förbinder sig att delta i programmet och att respektera normerna för uppförande, disciplin och social samvaro.

Resenär ska medföra reseförsäkring, giltig i Kuba.

Övernattningar: 21 nätter på lägret CIJAM, Campamento Internacional ”Julio Antonio Mella” (45 km sydväst om Havanna), Artemisa och tre nätter på hotell i Varadero, Matanzas.

Innefattar helpension, transfer från/till flygplatsen, transport till samtliga programmerade aktiviteter.

Extra övernattning på lägret är möjligt mot en extra avgift, vilket betalas direkt till CIJAM.

Deltagare som befinner sig i Havanna före brigadens start erbjuds transport till lägret, vilken utgår från ICAPs kontor kl. 1700

Resenär ska medföra reseförsäkring giltig i Kuba.

Sista anmälningsdag är…………….  .

Nordiska Brigaden (även kallad vinterbrigaden) (se ovan)

JUL/NYÅR – FANTASTISKT TILLFÄLLE!

Varje år vid jul/nyår äger Nordiska Brigaden rum.

Att delta på en Brigadresa är ett fantastiskt sätt att lära känna Kuba med mängder av upplevelser; ca tre veckor med kubanska arbetare och studenter samt med Kuba-vänner från Sverige och andra länder.

Studiebesök till skolor, sociala projekt, jordbrukskooperativ, hälsovården m.m. Föredrag om Kubas ekonomi, utrikespolitik och mycket mer. Möten och diskussioner med representanter från ungdomsförbundet, kvinnoförbundet, fackföreningar. Träffar med veteraner från revolutionen, med mera. Bad, fest, film, musik, idrott, salsakurs och utflykter. Brigadarbete på jordbruk eller bygge. Egen tid i Havanna. Rundresa till spännande platser.

Alla åldrar är välkomna!

Kostnad: Kanonbilligt: Endast ca 5 000 kr. I avgifterna ingår kost, logi, transporter, rundresa, uppträdanden och studiebesök. Flygresan tillkommer.

För info och anmälan, info@svenskkubanska.se

På www.svenskkubanska publiceras information fortlöpande under ”Resor”, ”Brigadresor”.

För samtliga brigader gäller:

Anmälningsavgiften är 800 kr som betalas in till Svensk-Kubanska Föreningen. OBS! Var och en skaffar och betalar sina egna flygbiljetter och visum. Hör med kansliet om giltiga datum för brigaden innan du köper flygbiljetterna. Om man vill kan man komma ett par dagar innan brigaden startar och betala lite extra för det eller ordna eget boende. Man kan också välja att stanna kvar på Kuba efteråt, alternativt komma dit före brigaden, för att resa på egen hand, eller för att studera spanska.

För att kunna delta ska man vara medlem i Svensk-Kubanska Föreningen, eftersom brigaderna också är en solidaritetshandling med Kuba, mot USAs ekonomiska krigföring och aggressiva blockad mot Kuba.
Årsavgiften för medlemskap 300:- eller 150:- för ungdomar, studerande, pensionärer och arbetslösa, betalas in på Svensk-Kubanska Föreningens plusgirokonto 40 54 11-0 (ange ’medlemskap’ och tydligt namn, adress, samt mobil och e-post). Kan även swishas till 123 589 0975.

Anmälan till Brigaderna görs till Svensk-Kubanska Föreningens kansli, info@svensk-kubanska.se

Brigadansvarig: Birgitta, e-post: birgittanorlin@yahoo.se

lämnar svar på praktiska frågor och information som kan komma upp kring brigadresorna.

* Brigadbroschyr

* Karta över brigadlägret Campamento Julio Antonio Mella