Brist på varor möts med åtgärder för rättvis distribution

Källa tercerainformacion.es

Kuba står inför stora svårigheter. Inte bara har Trumpadministrationen vridit klockan tillbaka till Kalla Kriget. Den har skärpt blockaden till en aldrig tidigare skådad nivå. Och hotar med ”total blockad” och ännu hårdare sanktioner. Krisen i Venezuela försvårar också situationen i Kuba, liksom att extremhögern har makten i länder som Brasilien, Chile och Colombia. Kuba vidtar successivt en rad åtgärder för att möta den ökade aggressiviteten. Det råder brist på vissa varor, och myndigheterna vill se till att det som finns fördelas rättvist.

10 maj tillkännagav ministern för inrikeshandel Betsy Diaz en rad åtgärder med syftet att nå större jämlikhet vad gäller distributionen av vissa produkter. Det gäller sådana som finns med ojämn tillgång och där man vill undvika hamstring.

I TV-programmet ”Runda Bordet” diskuterades tillgången på livsmedel och hygienprodukter, skoluniformer, byggmaterial och service. Tittarna bjöds in att delta i diskussionen. Ministern framhöll att ”utifrån de interna finansiella begränsningarna, blockaden och USA:s åtgärder riktade mot vår ekonomi, så har vi börjat uppleva situationer där säljare och finansiella institutioner inte vill förhandla med oss. Det betyder att vi måste omstrukturera inom vissa sektorer.”

Reglering införs för att förhindra hamstring och skydda låginkomsttagare och pensionärer.  Åtgärderna ska garantera tillgång till nödvändighetsvaror och behålla ransoneringen av de mest efterfrågade dagligvarorna.

Syftet är att uppnå mer jämlika villkor när det gäller varor där tillgången inte är stabil och undvika hamstring i landets nu komplicerade finansiella läge på grund av USA:s skärpta ekonomiska-, finansiella- och handelsblockad och de svårigheter som uppstår att få tillgång till traditionella marknader. Men trots detta är varutillgången på den normerade livsmedelsmarknaden stabil.

Några siffror:

13 000 livsmedelsbutiker, som distribuerar 19 ransonerade varor, som kubaner får via ransoneringskort. En miljon personer som har anbefallda medicinska dieter garanteras sina 125 000 ton produkter i månaden.

Det finns resurser för att garantera årets spädbarnskorgar (garanterad utrustning för nyfödda barn). Industrin garanterar korgar för 136 000 spädbarn och 50 000 vaggor. Skoluniformer kommer att distribueras inom kort. Utdelningen har fördröjts för att garantera produktionen och organisera utdelningen.

Bland prioriteringarna ingår att återställa landets 288 produktionsenheter för livsmedel. Över 2 100 fattiga familjer har fått nya kylskåp. ”Vi planerar att till nästa halvår sälja 100 000 induktionsspisar som ersättning för de traditionella elspisarna. För närvarande prioriteras Turquinoområdet och de personer som är mest sårbara.”

Enligt ministern har åtgärder vidtagits för att garantera prioriterade produkter och öka tillgången på kyckling, matolja och ägg, liksom på rengöringsprodukter. De så gott som gratis baslivsmedel som alla kubaner har tillgång till via ransoneringskort, kommer också finnas i fortsättningen.

Cubadebate 190514 (kraftigt nerkortat)

Ante el desabastecimiento, medidas temporales para la distribución equitativa de productos