Flygblad, broschyrer & foldrar

Använd Svensk-Kubanskas fem flygblad – en viktig kvintett i vårt arbete!

Föreningen har fem blad som kompletterar varandra och kan användas tillsammans eller var för sig. De utgör ett bra informationsunderlag. Beställ gratis från kansliet!

  1. En tvåsidig A5 som på ena sidan framhåller vad Kuba uppnått och på den andra Kubas internationella bistånd. ”Kuba ger hopp i en värld där klyftorna, våldet och miljöförstöringen blir allt värre”.
  2. En tvåsidig A5, ett nytt blad om Kubas framgångsrika miljöarbete. ”Vi kan rädda våra barns framtid och planeten om vi lär av KUBA”.
  3. En tvåsidig A5, ett nytt blad om blockaden. Detta blad är framtaget för höstens kampanj. ”USA:s blockad mot Kuba och Venezuela dödar”.
  4. En tvåsidig A5 om Venezuela, som pekar på grunderna till konflikten. ”Venezuela – det handlar om folkrätten.”
  5. En vikt A4 (4 A5-sidor) som en medlemsvärvningsbroschyr. Den argumenterar för medlemskap och är ett hjälpmedel i det avgörande arbetet att värva medlemmar. ”Bli medlem i Svensk-Kubanska Föreningen!”

Flygblad för nedladdning:

  1. Kubas framsteg och internationella bistånd
  2. Miljöflygblad
  3. USA:s blockad mot Kuba och Venezuela dödar
  4. Venezuela – en kamp för demokrati och internationell rätt
  5. Medlemsvärvningsfolder sida 1 och sida 2

 

Varför är Kuba så viktigt?

Medicinare för Kuba

Studera spanska i Cienfuegos

Bacardí – terrorister

 

Varför är Kuba så viktigt? (PDF)

Ladda ned, skriv ut och vik!

(Dubbelsidigt, liggande A4 – sista sidan är
alltså först i dokumentet)

 

 

Medicinare för Kuba (PDF)

Ladda ned, skriv ut och vik!
(Dubbelsidigt, liggande A4 – sista sidan är
alltså först i dokumentet)

 

 

 

 

 

Studera spanska i Cienfuegos! (PDF)

Ladda ned

 

 

 

 

 

 

Bacardi – terrorister (PDF)

Ladda ned, skriv ut och klipp itu!
(Liggande A4 – en dubbelsidig utskrift ger två flygblad)