Flygblad, broschyrer och affischer för nedladdning

Här kan du ladda ner flygblad, broschyrer och affischer

Informationsblad:

Kubas Henry Reeve-Brigader

Kubas Henry Reeve läkarbrigader – informationsblad i pdf för nedladdning

2020

Broschyr:

KUBA STÅR EMOT – LATINAMERIKA RESER SIG

Kuba står emot – Latinamerika reser sig i pdf för nedladdning

2019

Broschyr:

Kuba har rätt att välja sin egen väg – STOPPA USA:s BLOCKAD!

Kuba har rätt att välja sin egen väg – STOPPA USA:s BLOCKAD! i pdf

2020

 

flygblad – en viktig del i vårt informationsarbete:

Föreningen har flera flygblad som kompletterar varandra och kan användas tillsammans eller var för sig. De utgör ett bra informationsunderlag. Beställ gratis från kansliet eller ladda ner här direkt på hemsidan och tryck upp själv!

 1. En tvåsidig A5 som på ena sidan framhåller vad Kuba uppnått och på den andra Kubas internationella bistånd. ”Kuba ger hopp i en värld där klyftorna, våldet och miljöförstöringen blir allt värre”.
 2. En tvåsidig A5, ett blad om Kubas framgångsrika miljöarbete. ”Vi kan rädda våra barns framtid och planeten om vi lär av KUBA”.
 3. En tvåsidig A5, ett blad om blockaden. ”USA:s blockad mot Kuba och Venezuela dödar”.
 4. En tvåsidig A5 om Venezuela, som pekar på grunderna till konflikten. ”Venezuela – det handlar om folkrätten.”
 5. En vikt A4 (4 A5-sidor) som en medlemsvärvningsbroschyr. Den argumenterar för medlemskap och är ett hjälpmedel i det viktiga arbetet att värva medlemmar. ”Bli medlem i Svensk-Kubanska Föreningen!”
 6.  En vikt A4 (4 A5-sidor), Call to Action, ett flygblad som uppmanar till aktivitet i föreningen och i Kuba- samt anti-imperialistiskt arbete.

Flygblad för nedladdning:

 1. Kubas framsteg och internationella bistånd
 2. Miljöflygblad
 3. USA:s blockad mot Kuba och Venezuela dödar
 4. Venezuela – en kamp för demokrati och internationell rätt
 5. Medlemsvärvningsfolder sida 1 och sida 2
 6. Flygblad – Call to Action

 

Blockadaffischer för nedladdning

Bryt blockaden Kuba i pdf – Alternativ 1

2019

Bryt blockaden Kuba i pdf – Alternativ 2

2019

Bryt blockaden Kuba i pdf – Alternativ 3

2019

Nordiska Brigaden – Affisch

Nordiska Brigaden – affisch för nedladdning i pdf

 

Föreningen har dessutom andra flygblad som beskriver nedanstående områden, dessa är också nedladdningsbara: 

 1. Varför är Kuba så viktigt?
 2. Medicinare för Kuba
 3. Studera spanska i Cienfuegos
 4. Bacardí – terrorister

 

Varför är Kuba så viktigt? (PDF)

Ladda ned, skriv ut och vik!

(Dubbelsidigt, liggande A4 – sista sidan är
alltså först i dokumentet)

 

 

Medicinare för Kuba (PDF)

Ladda ned, skriv ut och vik!
(Dubbelsidigt, liggande A4 – sista sidan är
alltså först i dokumentet)

 

 

 

 

 

Studera spanska i Cienfuegos! (PDF)

Ladda ned

 

 

 

 

 

 

Bacardi – terrorister (PDF)

Ladda ned, skriv ut och klipp itu!
(Liggande A4 – en dubbelsidig utskrift ger två flygblad)