Brutal våldsvåg över Colombia

USA:s främsta klientstat i Latinamerika, Colombia, världens största producent av kokain, är det land i Sydamerika där flest mord och massakrer utförs. Sociala ledare, bondeledare, människorättsaktivister, ursprungsbefolkning som försöker skydda sina marker och före detta gerillasoldater som lämnade in sina vapen 2016, är de främsta offren för högervåldet.

Brutal våldsvåg över Colombia

FN:s människorättskommissionär fördömer eskaleringen av ”det hemska våldet i Colombia”. Michelet Bachelet uppmanar Colombias regering att snabbt genomföra transparenta undersökningar av alla anmälningar som kommit om brott mot de mänskliga rättigheterna.

Bachelet, FN;s kommissionär för mänskliga rättigheter, ACNUDH, fördömde i tisdags ökningen av det ”grymma våldet” som utförs av väpnade grupper i Colombia och uppmanar myndigheterna i landet att ta konkreta åtgärder för att skydda befolkningen.  Hon påminde om att det är statens uppgift att vara närvarande i hela landet och vidta omfattande och sammanhängande åtgärder för att garantera alla sina invånares rättigheter. Det innefattar också ursprungsbefolkningen och människorättsaktivister.

Av FN-statistik framgår det att bara hittills i år utförts 66 massakrer i vilka 255 personer mördats i 18 av landets departement. Dessutom har FN:s människorättskontor fått information om att 120 människorättsaktivister mördats hittills i år.

Colombianska organisationer, som Institutet för Studier av Utveckling och Fred (Indepaz), uppger att det skett 85 massakrer med 285 mördade under året. Dessutom har 240 tidigare gerillakämpar mördats efter det att fredsavtalet skrevs under 2016. ”Det är tragiskt att se så många personer falla offer för det ihållande våldet i landet. Förutom dessa mord innefattar offren alla de som är totalt skydds- och rättslösa”, framhåller människorättskommissionären.

Hon underströk att frågan är akut och att den Nationella Kommissionen för Säkerhetsgarantier ser till att avveckla de kriminella organisationer som efterträtt paramilitären. Något som föreskrivs i Fredsavtalet från 2016. Bachelet bad också myndigheterna att snabbt genomföra utförliga, opartiska, transparenta och oberoende undersökningar över alla de anmälningar som gjorts om missbruk och kränkningar av de mänskliga rättigheterna och att de ska skydda offrens rättigheter och se till att de får kompensation och ersättning

Telesur 201216

ACNUDH condena aumento de “horrenda violencia” en Colombia

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72