Bryt USA:s blockad mot Kuba

Foto: Jarl Nilsson

I helgen genomförde Svensk-Kubanska Föreningen, på flera orter, solidaritetsaktiviteter med Kuba! Under temat ”Bryt USA:s blockad mot Kuba”!

Nedan några korta rapporter från Arboga, Västerås och Uppsala.

I Arboga deltog ett tiotal intresserade i mötet som lysts ut av en ny medlem i Svensk-kubanska föreningen. Mats Ericson från Västerås, tillika tidskriften Kubas redaktör, höll en inledning om Che Guevara, situationen i Kuba och Venezuela inför hotet från USA och president Trumps agerande. Diskussionen utmynnade i att man ska börja med en studiecirkel, kanske kring Jan Strömdahls bok om Kubas omställning till ekologisk hållbarhet och annat Kuba-material.

I Västerås konstaterades att Kuba under hela sin existens under 60 år har levt med hotet från USA som bl.a. lett till ett invasionsförsök 1961 och en ekonomisk blockad som för närvarande
gått in i en allvarligare kris. President Trump trappar upp  den ekonomiska krigföringen
inte bara mot Kuba utan även mot Venezuela.

Sanktionerna mot Kuba har nu utökats med en rad åtgärder mot bl.a. sjöfarten. Importen av matvaror, mediciner och andra förnödenheter hindras liksom införsel av olja från Venezuela. USA:s mål är att skapa en djup energikris.
Församlingen diskuterade om Kubas situation och hur solidariteten med Kuba kan stärkas. Svensk-Kubanska Föreningen har tillsammans med en rad solidaritetsorganisationer runt om i Europa påbörjat en insamling avsedd till Mediciner för Kuba.

I Uppsala belystes ’Det dramatiska läget i Venezuela och Kuba’, som en följd av USA:s allt mer aggressiva försök att störta regimerna i de länder i Latinamerika som vägrar gå i USA:s ledband.

Mötet inledes med sång och musik av Graciela Huentenao. Se bild nedan. Fotograf Jarl Nilsson. Graciela spelade stycken av flera latinamerikanska kompositörer.

Föreningens ordförande i nationella styrelsen, Zoltan Tiroler presenterade en utförlig, nyanserad och fängslande redogörelse för utvecklingen i Latinamerika allt sedan Spaniens och Portugals invasion av den södra delen av kontinenten. Han klargjorde Che Guevaras och Kubas avgörande betydelse för de förändringar och framgångar som har uppnåtts efter den kubanska revolutionen 1959. Zoltan gav många exempel på Kubas och Venezuelas osjälviska stöd till länderna i Latinamerika och Karibien samt Kubas omfattande globala stöd inom framför allt hälsovård och utbildning.

Trots USA:s regelbundna brott mot internationella lagar i dess strävan att bestämma vem som skall regera i respektive land, samt den mycket svåra situation det utsätter länderna för gav ordföranden flera positiva exempel på hur befolkningen, civilsamhället och försvarsmakten är fast beslutna att försvara uppnådda framsteg.

Konferencier för mötet var Stefan Bergström.

Hernan Ravanal och Alejandra Vincencio avslutade ett lyckat möte med sång och musik och de församlade lämnade mötet, stärkta i det fortsatta solidaritetsarbete med Kuba, Venezuela och andra länder för att skapa en bättre värld.

Aktiviteter planeras även i Nybro, Malmö, Göteborg, Stockholm, Halmstad och Umeå!