This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Sat May 25 17:46:33 2024 / +0000 GMT

Budskap från kubanska intellektuella och konstnärer
Budskap från kubanska forskare, pedagoger, journalister, författare och konstnärer till sina kolleger i andra länder

Vi är en del av de miljontals kubaner som formats av revolutionen och vi försvarar dess värderingar. Som den överväldigande majoriteten av vår befolkning är vi fast beslutna att återuppbygga landet efter de fruktansvärda skadorna orsakade av orkanen. Vi lider av samma problem och obehag som alla medborgare på grund av strömavbrott och brister.

Vi identifierar oss med de kubanska myndigheternas ansträngningar och uppoffringar. Partiet och regeringen är medvetna om svårigheter och misstag, men leder och deltar direkt i återuppbyggnaden. De reser runt till olika platser och talar personligen med medborgarna.

Vårt engagemang grundar sig på patriotiska ideal och principer, på en oinskränkt strävan efter oberoende och suveränitet, på antiimperialism och på förvissningen om att det är möjligt att bygga ett rättvisare samhälle, baserat på människans fulla värdighet.

Vi förkastar manipulationen av den hårda och heroiska verkligheten i dagens Kuba i hegemoniska medier och digitala nätverk. Förtryck finns endast i de meddelanden som uppmanar till våld och stöder blockaden, vilket strider mot fosterlandets intressen och önskemål. Varje analys av vår situation kräver en övergripande syn satt i sitt sammanhang, där man först och främst tar hänsyn till USA-regeringens växande och ihållande aggression.

Den irritation och ilska som de dagliga behoven framkallar är förståeliga, men vi förkastar den perversa och politiserade användningen av dem av personer som, styrda av gemena intressen och inte lite cynism, låtsas ha medkänsla med detta folk utan att bry sig om deras lidande.

Vi fördömer hatpropaganda, förtal och förvrängningar av vår verklighet, och vi hoppas att sanningsenlig information når dem som i goda avsikter följer händelserna och ärligt bryr sig om detta land. Med våra gemensamma ansträngningar startar det nya skolåret, forskarnas outtröttliga arbete fortsätter, samhällslivet återupptas, kulturprogrammen inom räckhåll för alla börjar igen och Kubas sanning försvaras.

Viva Cuba Libre! Ner med blockaden!

 

Budskapet har hittills fått över  1 100 underskrifter

Budskapet från kubanska forskare, pedagoger, journalister, författare och konstnärer till sina kolleger i Kuba och andra länder, som publicerades för några dagar sedan i kulturtidskriften La Jiribilla, har nu över 1 100 underskrifter och uttrycker känslorna i det kubanska civilsamhället. Listan omfattar mer än 50 nationella pristagare inom olika konstnärliga uttryck, filosofi och historia, samt flera journalister som har fått José Martís nationella journalistpris.

Bland de som skrivit under efter det att dokumentet publicerats finns forskare som Jorge Berlanga, Guadalupe Guzmán och Miguel Limia, pedagogerna Gilberto García Batista och Marta Prieto samt journalisterna Luis Sexto, Randy Alonso och Rosa Miriam Elizalde; författarna Antón Arrufat och Reinaldo González och konstnärerna Pancho Amat, Haila María Mompié, Bobby Carcassés, Rosario Cárdenas, Manuel Pérez Paredes, Isabel Santos, Eslinda Nuñez, Zaida del Río, Roberto Diago och Eduardo Roca Salazar (Choco), bland många andra intellektuella och konstnärer med stort allmänt erkännande.

Dokumentet har också fått stöd av 90 intellektuella, konstnärer och sociala aktivister från 16 länder, ledda av Frei Betto, Ignacio Ramonet, Atilio Borón, Salim Lamrani, Cecilia Todd, María Eugenia Mudrovcic, Fernando Buen Abad och Héctor Díaz Polanco, bland många andra med stor prestige och bevisat engagemang för den kubanska revolutionen.

Den våldsamma reaktionen på de sociala medier från några få kontrarevolutionärer, som omedelbart kopierades av fiendemedia finansierade av USAs regering, är ett bevis på dokumentets effektivitet, som i sin tur har spridits i de viktigaste kubanska medierna och kommenterats i flertalet radio- och tv-program.

La Jiribilla 221015

/cv

Supera las mil cien firmas llamamiento de intelectuales y artistas cubanos

 

 

 

 


Post date: 2022-10-17 06:00:00
Post date GMT: 2022-10-17 05:00:00
Post modified date: 2022-10-16 23:49:46
Post modified date GMT: 2022-10-16 22:49:46

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com