Centralamerikaner utvandrar, medan nicaraguaner återvänder hem

Foto: CBP Photography, Wikimedia Commons

Nicaragua mot strömmen – 105.000 nicaraguaner har återvänt hem

Varje dag kan vi i nyheterna se tragedin som utspelar sig på gränsen mellan Mexiko och USA. Det är inte längre ”The American Dream” som hägrar utan bara den enkla självklara mänskliga rättigheten till en simpel möjlighet att överleva.

Det flesta flyktingar vid USA:s södra gräns kommer från Honduras, El Salvador och Guatemala…den Norra Triangel, där till och med hoppet om en framtid har övergivet invånarna. Endast ett mycket litet antal nicaraguaner söker sig norrut.

Sedan pandemin började i mars 2020 har nästan 105.000 nicaraguaner istället återvänt hem, framförallt från Costa Rica och Panama. Skäl till återvandring saknas inte….gratis sjukvård, skola och  kontinentens lägsta dödlighet in Covid-19 lockar säkert hem folk…men sedan Daniel Ortegas och FSLN:s återkomst till makten 2007 har också andra unika förutsättningar för ett drägligt och hoppfullt liv skapats i Nicaragua.

Nicaragua är ett utpräglat jordbruksland och det är också här som fortfarande de stora möjligheterna finns. Odlingsarealer fördelade på 100.000-tals familjeägda jordbruk på egen mark och med småskaligt tekniskt stöd från staten, ger utmärkta förutsättningar att överleva på sin egna grödor och djur och skapar dessutom arbetstillfällen.

I Nicaragua finns 223.000 hektar kaffeplantage. 97% ägs av småbrukare med mindre än 20 hektar odling. En hektar med kaffeplantor genererar ca 2 000 dollar kaffebönor per år. Det finns nästan 30.000 småbrukare av kaffe i Nicaragua, som alla kan överleva på det som dom är bäst på…odla kaffe.

Samma räknestycke gäller för ris, bönor och alla andra grödor eller djurhållning och fiske. Lägg till den ständiga utvecklingen av den kreativa ekonomin som den sandinisterna alltid satsat stenhårt på…så vet ni varför…

Nicaraguaner flyr inte från något…dom återvänder till något.

Nils Assarsson, León, Nicaragua 210422

HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0