Certifierat kubanskt ekologiskt kaffe

Foto: World of Coffee

Kubanskt ekologiskt kaffe erhåller internationell certifiering

Projektet BioCubaCafé, som jordbruksministeriets affärsgrupp Agroforestal (GAF) utvecklat i över två år i samarbete med Byrån för kulturellt och ekonomiskt utbyte med Kuba (AICEC) och Lavazza Group, båda från Italien, har nu erhållit internationell ekologisk certifiering.

Certifieringen är av stor betydelse för saluföringen på den internationella marknaden av arabica- och robustakaffe,  som produceras och bearbetas utan kemiska tillsatser av 170 kaffeodlare från nio kommuner i östra Kuba som ingår i projektet.

Kvaliteten och konkurrensnivån på det kubanska exportkaffet har certifierats av konsultföretaget Control Union Certifications (med säte i Lima, Peru).

Detta kontrollorgan inspekterade för drygt två månader sedan hela hanteringen av grödan, i kommunerna Buey Arriba, Bartolomé Masó och Guisa i provinsen Granma, och II Frente, III Frente, Guamá, San Luis, La Maya och Contramaestre i provinsen Santiago de Cuba.

Sammanlagt rör det sig om ca 1 470 hektar med odlingar i dessa bergsområden, där nyheten om certifieringen var efterlängtad.

BioCubaCafé har som mål att producera kaffe enligt ekologiska principer med hjälp av ny teknik som kommer att förändra den nuvarande kaffeproduktionen på Kuba, eftersom det finns potential för att uppnå detta.

Det finns planer på att utvidga programmet till andra regioner. För närvarande ingår, förutom de 170 utvalda producenterna, också elva anläggningar för bearbetning, två för torkning och ett exportföretag, alla certifierade av Control Union Certifications.

Robeldi Nicot Terreno, ordförande för Agroforestal, och Michele Curto, ordförande för AICEC, presenterade projektet och talade om behovet av att visa hela kedjan, från odling till distribution och försäljning, vid den 17:e internationella Expocaribe-mässan som nyligen hölls i Santiago de Cuba.

De betonade att konsumenter världen över kräver en produkt som är fri från kemiska gödningsmedel och som är i harmoni med miljön, dvs. ren, hållbar och hälsosam, och därför är certifieringen nu ett fantastiskt steg framåt.

För första gången utbytte en grupp jordbrukare och kooperativ som deltar i projektet erfarenheter och kunskaper vid den traditionella mässan i östra Kuba, medan en lycklig tillfällighet gjorde att kvaliteten på de bönor de skördat samtidigt fick erkännande på Europas viktigaste kaffehandelsmässa i Milano.

BioCubaCafé presenteras på World of Coffe i Milano. Ambassadör Mirta Granda i vitt. Foto: @MirtaGranda

Som Mirta Granda Averhoff, Kubas ambassadör i Rom, rapporterade på Twitter, var 200 av de viktigaste kaffeleverantörerna från omkring tjugo länder närvarande på World of Coffee.

Kuba representerades av BioCubaCafé  ”med betydande resultat; mer än 250 prover av den kubanska bönan distribuerades och nästan 1 700 personer använde QR-koden för spårbarhet i systemet BioCubaCaffeBlockchain”, twittrade ambassadören.

Projektets framgång och den internationella certifieringen kommer att gynna producenterna och deras livskvalitet, som en del av återhämtningen i bergsområdena i den östra regionen och utsikterna för ekologisk produktion i vårt land.

Det kaffe som Kuba exporterar är huvudsakligen av sorten Arabica, den högsta kvaliteten på grund av dess egenskaper, och produceras i bergsområden på grund av mikroklimatet där.

Cubadebate 220715  (Övers: Vaple)

Proyecto BioCubaCafé es certificado internacionalmente

 

OBS! Du kan köpa kubanskt kaffe av denna sort som presenteras ovan, malet eller hela bönor, via Svensk-Kubanska! Kolla hemsidan för information och priser. T.h. på sidan under ”Aktuellt”.