Chile: situationen relaterat till politiska fångar

Okänd fotograf

Chile Desperto – Information om Chile april 2020_version 3 (1) 

Information om situation i Chile relaterat till Politiska fångar – April 2020

Kan vi i dessa Corona-tider finna utrymme för att solidarisera med Covid-19 relaterade frågor på andra platser i världen?

Under april har spridningen av Corona tagit fart i Chile, vilket har lett till ett antal politiska och legala turer.

Till att börja med har det ställts krav i Chile och i omvärlden på frigivningen av de politiska fångarna från det folkliga upproret som började i oktober 2019. Många av de politiska fångarna har ”fängslats i förebyggande syfte”, de är frihetsberövade för påstådda brott som inte står i proportion till ett frihetsberövande. Covid-19 pandemin som härjar i världen idag är en fara för de politiska fångarna. Fängelserna är trångbodda och saknar grundläggande sanitära förhållanden. En domare omvandlade fängelsevistelsen till husarrest p.g.a. Corona risken för 13 politiska fångar från “den första linjen” vars rättsfall han hanterade. Kort därefter ogiltigförklarades dock hans beslut av Appellationsdomstolen i Santiago som samtidigt ska utreda domaren för tjänstefel – han är tillsvidare tagen ur tjänst. En annan domare omvandlade fängelsevistelsen till husarrest p.g.a. Corona risken för 3 politiska fångar och turerna mellan denne domare och Appellationsdomstolen i Santiago har lett till att dessa 3 ungdomar åkt in och ut ur fängelse upprepade gånger de senaste veckorna.

Därefter ansökte ett antal chilenska senatorer om benådning för mördarna som kränkt mänskliga rättigheter under Pinochetdiktaturen, så att de skulle friges från de femstjärniga fängelserna där de befinner sig idag. Detta ledde till ett stort upprop i Chile mot benådningen av dessa mördare som aldrig visat ånger för all skada och smärta de åsamkade det chilenska folket, samt inte heller gett information om var de försvunnas kroppar finns! Konstitutionsdomstolen (Tribunal Constitucional) – en överordnad instans som skapades av Pinochet för att godkänna eller förkasta förslag som utgår från Kongressen – uttalade sig dock emot benådning av fångar dömda för människorättsbrott under Pinochetdiktaturen, varefter ansökningarna drogs tillbaka.

Händelserna i Chile under april visar på de rådande spänningarna i det chilenska samhället. Piñeras regering envisas med att bestraffa de som har protesterat mot de orättvisor som man upplever dagligen i Chile, även när straffet kan medföra en hälsofara. Och för att mildra kritik mot regeringens hantering av Covid-19-pandemin försöker de att vinna politiska poäng hos militärerna genom att vilja benåda mördarna dömda för människorättsbrott.

Det sociala upproret som inleddes i Chile i oktober 2019 var svaret på orättvisor som successivt pålagts under årtionden… I och med att Covid-19-pandemin nått Chile har kraven på rättvisa och demokrati fått läggas åt sidan tillfälligt, då fokus ligger just nu på att skydda och bevara människoliv, då det står klart för folket att regeringen saknar förmåga och politisk vilja att hantera den nuvarande krisen i landet.

Vi svensk-chilenare vädjar till den internationella solidariteten som kan vara avgörande i denna situation. Fördöm den chilenska regeringens och rättsväsendets spel med unga människoliv! Endast enade kommer vi globalt att kunna hantera Covid-19-pandemin.

———-

Chile Despertó – Kommission Mänskliga Rättigheter – Bojkott, Estocolmo – Gotemburgo – Norrköping

& Chile Despertó Estocolmo – Arbetsgruppen för de Politiska fångarna