CodePink: Kuba sponsrar inte terrorism!

Skriv under uppropet från CodePink:  Stryk Kuba från listan!

En viktig politisk fråga finns fortfarande kvar från Trumpadministrationen, nämligen att Kuba finns med på listan över stater som sponsrar terrorism. Det är avgörande för Kubas förmåga att bedriva ekonomisk, kommersiell och humanitär verksamhet att landet omedelbart stryks från listan – en befogenhet som gott och väl ligger inom Bidens befogenheter. Skriv under uppropet till Vita huset där vi kräver att Kuba stryks från listan.

 

Svensk översättning av uppropet:

Bäste president Biden.

Vi är oroade över att er politik gentemot Kuba, som har varit mer i linje med president Trumps politik än med president Obamas, skadar det kubanska folkets välbefinnande. Även om era nyligen införda lättnader av rese- och överföringsrestriktioner är till hjälp, är de inte tillräckliga. En positiv och principiell åtgärd som ni lätt skulle kunna genomföra är att stryka Kuba från listan över statliga sponsorer av terrorism.

Som ni vet lade den dåvarande utrikesministern Mike Pompeo under den avgående Trumpadministrationens sista dagar återigen till Kuba på listan över statliga sponsorer av terrorism, efter att Kuba hade tagits bort från listan 2015 av Obama-Biden-administrationen. Efter en omfattande granskning hade Vita huset Obama-Biden intygat att: “(i) Kubas regering inte har gett något stöd till internationell terrorism under den föregående sexmånadersperioden, och (ii) Kubas regering har gett försäkringar om att den inte kommer att stödja internationella terrorhandlingar i framtiden”.

Trumps återinförande av Kuba på listan var ett rent politiskt drag för att behaga högerkonservativa kuba-amerikaner. Ursäkten var att Kuba påstods ge colombianska upprorsmän en fristad, men dessa upprorsmän befann sig på Kuba på grund av öns roll i att underlätta de historiska fredsavtalen mellan den colombianska regeringen och en guerilla. Rebellverksamhet för flera år sedan, under det colombianska inbördeskriget, passar inte in på definitionen av internationell terrorism, och guerillans företrädare befann sig på Kuba som en del av en internationellt erkänd process av fredsförhandlingar som stöddes av USA, Norge, Colombia och andra nationer.

Genom att Kuba finns med på denna lista utsätts landet för en rad sanktioner och internationella finansiella restriktioner som begränsar landets förmåga att genomföra viktiga finansiella transaktioner, inklusive de som behövs för att främja landets insatser för att bekämpa pandemin och få igång ekonomin igen. De ekonomiska försakelser som USAs sanktioner bidrar till har lett till massutvandring av kubaner, vilket för närvarande är en stor utmaning för USAs intressen när det gäller gränssäkerhet, samt orsakar en humanitär kris för just det kubanska folk som er administration påstår sig stödja.

Kuba är långt ifrån att stödja terrorism och har en lång historia av att tillhandahålla hälsovård och rädda liv runt om i världen. Sedan 1963 har mer än 600 000 kubanska hälsovårdare tillhandahållit medicinsk service i mer än 160 länder och bekämpat sjukdomar från ebola till covid-19. I stället för att samarbeta med Kuba för att tillhandahålla hälsovård globalt mitt i en global pandemi har USAs regering sanktionerat Kuba och pressar dess ekonomi med en brutal blockad.

USA-regeringens enorma makt över världens finansiella system innebär att banker och företag vägrar att göra affärer med Kuba eftersom de är rädda för repressalier från USAs regering för att de inte följer blockaden. Till och med under pandemin har företag vägrat att sälja råvaror, reagenser, diagnostiska kit, läkemedel och en rad andra material som är nödvändiga för att driva Kubas utmärkta, men ansträngda, offentliga forsknings- och hälsovårdssystem.

President Biden, ni skulle kunna stryka Kuba från denna terroristlista med ett penndrag. Vi uppmanar er att göra just det.

CodePink 220711 (Övers: H. Cronander)

 

Följ länken för att skriva under:

Cuba is Not a Sponsor of Terror!

 

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap
(150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden: Pg 40 54 11–0 eller Swish 123 589 0975

eller till insamlingen ”Mediciner till Kuba”: Pg 23 57 15–0  eller Swish 123 182 37 72