Colombia alltmer militariserat i en hårdnande klasskamp

Fortsatt hård klasskamp i Colombia

Tusentals colombianer gick ut på gatorna för att stärka Den Nationella Kommittén för Strejk i förhandlingarna med Duque-regimen, som pressas allt hårdare.

Kommittén uppger att onsdagen visade den största mobiliseringen hittills under den månadslånga protesten.

Regimen tillämpar en rad olika taktiker i sitt cyniska och mördande bemötande av protesterna:

·       Väpnade trakasserier mot ställen med beskjutning av de som gör motstånd. Krypskyttar från närliggande byggnader eller passerande pick-ups. Här samarbetar olika väpnade styrkor; såväl polis som militär, samt den nya stadsbaserade paramilitären.

·       Gryningsrazzior mot bostadsområden när demonstranter återvänder hem. Också här samverkar officiella aktörer med paramilitär.

·       Infiltratörer bland demonstranterna av civilpolis eller paramilitär som skjuter och vandaliserar [för att kasta skulden på demonstranterna]. Det sker också från kontor och minibussar, kombinerat med försök att kontrollera protesterna.

·       Förhalande av de nationella förhandlingarna. Strejkerna har stoppat flera reformer och ministrar avskedats men i förhandlingarna om de mer grundläggande kraven har regimen slagit dövörat till. Förhandlingarna är inte giltiga så länge regimen inte tillåter talespersoner från ungdomsrörelser delta.

·       Uttunning av förhandlingarna och lägga dem på lokalnivå för att pressa ungdomarna till eftergifter. Det är också ett försök från regimen att lägga ansvaret på de lokala myndigheterna. Så ska ansvaret hamna på borgmästaren i Cali (där flest offer krävts) utan att denne har något mandat, medan representanter för centralregeringen betecknar sig som observatörer i de samtal som kommit till stånd genom medling av FN och kyrkan.

Dessa metoder; trakasserier, förföljelse, infiltration, förhalning och uttunning har spätt på ilskan. Därmed vidmakthålls barrikaderna för att försvara sig. Strejker och blockader utökas. Med sina aktioner stimulerar regimen kaoset och det fortsatta våldet. Regimen försöker också kast all skuld på sina motståndare.

Efter en månad av våld skördar regimen ökat motstånd. Dess svar är att ytterligare militarisera landet för att uppnå ”den stabilitet som medborgarna förtjänar”. Det genom att ge grönt ljus för att skjuta mot civila och genom att blockera politiska förhandlingar.

Telesur rapporterar att förhandlingarna, som görs med FN:s och Katolska Kyrkans medverkan, går långsamt. Det trots sammanträden varje dag, men inga överenskommelser som gör slut på demonstrationer och blockader i landet. Kommittén insisterar på en demilitarisering och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Francisco Maltés, ordförande för CUT, säger att ”i går kom regeringen med ett förslag som inte hade något som helst att göra med vad man sagt. Och i fredags kom dekretet om miliatrisering.”

Cubadebate och Telesur 210601 (kraftigt nedkortat)

Más allá de la horrible noche

HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0