Colombia erkänner ansvaret för utrotningen av vänstern

falska positiva resultat är statsbrott
Reporter1, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

En stat kan tydligen straffritt mörda sin egen befolkning men ändå betraktas som en demokrati. För mot de ständiga massakrerna i Colombia hör vi ingen kritik från den samfällda kören av partier i Riksdagen eller av ”människorättsförsvararna” i CRD. 

Colombia erkänner ansvaret för utrotningen av vänstern

Inför den Interamerikanska Domstolen för Mänskliga Rättigheter (CorteIDH) erkänner colombianska staten delvis sitt ansvar för de grova kränkningarna av de mänskliga rättigheterna mot medlemmar och sympatisörer till partiet Unión Patriótica (UP), med början 1984.

Domarna i CorteIDH lyssnade till slutanförandena från representanter för CIDH, från representanter för offren och representanter för colombianska staten. Härmed avslutades förhören kring åtalet för förföljelse av vänsterpartiet UP under mer än 20 år. Förföljelsen har resulterat i ca 6 000 offer i mördade, försvunna, hotade, tvångsförflyttade.  

Colombianska staten erkänner sitt ansvar i bara 219 fall där personers mänskliga rättigheter kränkts. Det är bara dessa som säkert kan fastställas, enligt statens företrädare. ”Staten upprepar sitt erkännande av sitt internationella ansvar för kränkningar av rätten till liv, rätten till personlig integritet, erkännandet till organisationsfrihet, personlig frihet, rörelsefrihet, politiska rättigheter och garantier för rättsstaten”, sade statens Camilo Gomez, som är chef för Statens Agentur för Juridiskt Försvar.

Han bad, i Colombias namn, om förlåtelse från offren, men han klargjorde att erkännandet av ansvar ”begränsas till offren som vederbörligen individualiserats”, vilket enligt honom är 219 fall.

Representanten för människorättsorganisationen CIDH, Antonia Urrejola, försäkrade att dokumentationen är fullödig för de 6 000 offer som innefattas i åtalet. Här finns 3 134 fall där aktivister i UP berövats rätten till liv, 514 försvinnanden, 501 fall av hot och trakasserier, 1 600 tvångsförflyttningar, 291 mordförsök, liksom fall av godtyckliga fängslanden och hundratals personer vars liv påverkats på avgörande sätt.

”Staten har ett uppenbart ansvar för dessa handlingar som påbörjades för mer än 35 år sedan och som ingen fortfarande dömts eller straffats för”, sade Urrejola som säger att detta ”är ett uppenbart fall av utrotning av ett politiskt projekt”.

Efter förhören har parterna en månad på sig att överlämna skriftliga rapporter som styrker deras påståenden. Efter det utfärdar domstolen en dom under kommande månader.

Skapandet av Unión Patriótica UP var resultatet av en fredsprocess mellan en del av gerillan och Colombias regering under Belisario Betancourt. Redan innan partiet formellt var bildat började dess medlemmar och sympatisörer att mördas. Partiet förlorade 6 000 aktivister och utrotades. Den processen har band till den process som nu pågår.

Telesur 210216

Colombia reconoce responsabilidad parcial en exterminio de UP

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)