colombia_mord

colombia_mord

”Att vara en social ledare är inte ett brott”. Morden på aktivister verkar inte ha något slut. 4 på 48 timmar är senaste noteringen från det högerstyrda Colombia