Colombias Francia Márquez besöker grannländer

Colombias tillträdande vicepresident Francia Márquez.
Foto: Francia Márquez på Facebook

Ett sammandrag av notiser om Colombias tillträdande vicepresident Francia Márquez besök i Brasilien, Argentina, Chile och Bolivia den senaste veckan. Gustavo Petro och Francia Márquez tillträder som president och vicepresident söndagen den 7 augusti.

Sao Paulo 27 juli (Página 12) Brasiliens förre president Luiz Inácio Lula da Silva och Colombias tillträdande vicepresident Francia Márquez träffades på tisdagen i Sao Paulo för att diskutera den ”latinamerikanska situationen och världsläget”, ”valen” och ”utsikterna” för den framtida regering som ska ledas av Gustavo Petro.

–Vi vill upprätta en broderlig dialog med politiska och sociala ledare i frågor som rör fred, jämlikhet, klimatförändringar och rasrättvisa i regionen, säger Francia Márquez på sociala medier.

Santiago de Chile, 29 juli (Prensa Latina) Den chilenska pressen uppmärksammade idag besöket av Francia Márquez, som togs emot i presidentpalatset La Moneda av president Gabriel Boric.

–I dag hade jag äran att ta emot Colombias framtida vicepresident Francia Márquez, en stor ledare och miljöförespråkare som jag delar visionen med om ett enande av våra folk och Latinamerika. Jag ser med stort hopp och glädje på vad som händer i Colombia, sade presidenten efter mötet dagen innan.

Márquez tackade Boric för hans broderliga välkomnande och för hans vilja att arbeta för fred i Colombia. –Vi uppskattar hans vilja att arbeta för en ny narkotikapolitik, mot rasism, klimatförändringar och för rättvisa mellan könen… –Vår främsta utmaning är att uppnå fred i Colombia. Det är den största utmaningen, sa hon.

Buenos Aires, 29 juli (Prensa Latina) Argentinas vicepresident Cristina Fernández tog i dag emot Francia Márquez. På Twitter menade Fernández att den kommande uppgiften är att uppnå regional integration, fred, och jämställdhet.

Argentinas president Alberto Fernández och Colombias tillträdande vicepresident Francia Márquez samtalade idag om de regionala utmaningarna på miljöområdet och om rättigheterna för personer av afrikansk härkomst.  –Vår kamp förenar oss: mot rasism, könsdiskriminering och klimatförändringar. Din vision, och Gustavo Petros, är vad Colombia och Latinamerika behöver, sade den argentinske presidenten på Twitter.

Buenos Aires, 30 juli (Prensa Latina) Francia Márquez sade idag att hennes land kommer att genomgå en förändring till förmån för fred, värdighet, social rättvisa oberoende av ras och kön, och omsorg om miljön.

Under en intervju med feministen och forskaren Verónica Gago på Centro Cultural Kirchner sade Márquez att den regering som tillträder den 7 augusti under ledning av Gustavo Petro kommer att ta itu med denna uppgift med ”ansvar, med båda fötterna på jorden, med kärlek och engagemang”.

Dialogen föregicks av ett tal av Adolfo Pérez Esquivel, mottagare av Nobels fredspris, som uppmanade till att stärka solidariteten mellan de latinamerikanska folken och bygga upp ett nytt samhälle.

–Vi måste förändra kontinentens syn och perspektiv och bli fria. För det behövs kamp, erfarenhet och stöd. Colombia måste övervinna dödandet och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Du vet att Argentina räknar med dig. Mycket styrka och hopp, Alltid mot seger! sade Pérez Esquivel.

Under samtalet inför en fullsatt publik påpekade Márquez att den Historiska Pakten främjar ett nytt projekt för en nation som utformas underifrån, från rötterna och periferin. Vår största utmaning är att uppnå fred, tysta vapnen och angripa orsakerna till de väpnade konflikterna, som har att göra med hunger, brist på garanterade rättigheter, statlig försummelse och rasism, sade hon.

–Vi kommer utan dröjsmål att återta de undertecknade avtalen. Vi måste få ett slut på kriget och för detta kommer vi att återupprätta dialogen. Det är också nödvändigt att diskutera narkotikapolitiken, som under många år var ineffektiv, tillade hon.

Hon förespråkade också gratis utbildning av hög kvalitet, omtanke om bönderna, försvar av jämlikhet och ett svar på kraven från kvinnor, olika befolkningsgrupper, ursprungs-befolkningar, etniska grupper, ungdomar och historiskt bortglömda och utestängda regioner.

–Vi är här för de arbetare som gör motstånd och vars lön inte räcker till. Det är därifrån jag kommer… Ultrahögern kallar oss för stenkastare och vänster eftersom de vill ignorera oss och förneka de sociala rörelsernas kamp… Inget land i Latinamerika kan förneka kolonisation och slaveri, och man kan inte heller bortse från ursprungsbefolkningens, de svartas eller de afro-amerikanskas närvaro… Den nyliberala politiken i regionen äventyrar både människoliv och Moder Jord varje dag.

Márquez förklarade att hennes motto att ”Leva ett rikt liv” betyder att leva i fred, utan rädsla, med glädje, rättigheter och kärlek. Hon uppmanade också till respekt för mångfalden bland nationerna i regionen och till att använda den som ett stärkande element.

La Paz, 1 augusti (Prensa Latina) Bolivias vicepresident David Choquehuanca tar i dag emot Colombias tillträdande vicepresident Francia Márquez, som besöker landet.

La Paz, 1 augusti (Prensa Latina) Bolivias president Luis Arce tog i dag emot Colombias tillträdande vicepresident Francia Márquez i Casa Grande del Pueblo (presidentens högkvarter).

På Twitter beskrev presidenten mötet med Márquez som vänskapligt och henne som ”en syster”. Även om Arce inte gav några detaljer om vad som diskuterades, tyder texten på att de talade om regional integration som ett nödvändigt steg för att möta gemensamma utmaningar.

”Nu blåser vindarna från söder starkare och stärker la Patria Grande” (Latinamerika), skrev Arce.

La Paz, 1 augusti (TeleSur) Francia Márquez träffade på måndagen Bolivias tidigare president Evo Morales för att klargöra de gemensamma ståndpunkterna mellan ledare och folk.  

–Med glädje mötte vi Evo, livets mästare. Av honom lärde vi oss folkens värdighet, att framhärda trots motgångar, skrev Márquez på Twitter för att avsluta sitt besök i Bolivia.

–I dag förenas de bolivianska och colombianska folkens kamp för att i mångfalden se ett enat och suveränt Latinamerika, sade hon senare. Ett av de begrepp som hon framhöll under hela sin rundresa i Sydamerika: enighet.

Morales hade tidigare uttryckt sin tacksamhet över inbjudan till mötet i La Paz, som ett ”fint tillfälle att utbyta erfarenheter och förhoppningar om ett Patria Grande, stort fosterland, med integration, solidaritet och broderskap”. ”Vi lever i en ny tid av revolution”, förutspådde Evo.

Red: C. Vaple