Bredband på Kuba

   
  HEM >> Aktuellt  

  


Bredband på Kuba

I slutet på oktober hölls en debatt arrangerad av den kubanska tidskriften Temas om Internet och kubansk kultur. Det är en komplex fråga eftersom användningen av nätet har politiserats av de som är emot landets regering. Internet har också blivit ytterligare ett vapen som USA använder sig av för att främja sin utrikespolitik. [1]

Kostnader för uppkoppling
Till debatten anmälde sig den anti-kubanska bloggaren Yoani Sánchez och hon fick delta. Jag har tidigare skrivit om Internet på Kuba [2] och vikten av bandbredd för uppkopplingen, samt hur det påverkar överföring och hur många som kan vara uppkopplade. Jag analyserade också kostnaderna för uppkoppling, digitala nät, servrar, routrar osv, sam om det gällde satellit eller något annat medium. I högt utvecklade länder blir kostnaden per person mycket lägre än i fattiga länder eftersom den nödvändiga infrastrukturen är uppbyggd. För en liten befolkning, med låga inkomster, tenderar kostnaden att vara uppkopplad att stiga drastiskt. .

Digital splittring

Dessa ekonomiska faktorer förbises oftast i debatten om Kuba. Det finns en digital splittring i världen, men också inom olika samhällen, också de rikaste. [2 miljoner svenskar använder inte nätet enligt Sveriges Radio 091119]. Användningen i de rika länderna bygger på individuell användning i hemmen. Något som inte är möjligt för majoriteten av världens fattiga. Steve Song, en specialist från International Development Center anmärkte 2008 att ”ett genomsnittsuniversitet i Afrika har samma bandbredd som ett enskilt hem i Nordamerika eller Europa.” Han sade också att ett typiskt universitet i Afrika ”betalar mer än 50 gånger så mycket för bandbredd som sina motsvarigheter gör för mycket mer kapacitet.” [4]

Oanad bandvidd trots blockaden

[Kuba är utsatt för USA:s blockad. Det påverkar Internet på många sätt. Bland annat hindras Kuba att koppla upp sig på den fiberoptiska kabel som löper utanför kusten. Kuba är därför hänvisad till en långsam och mycket dyr satellitförbindelse. Blockaden gör också så att mängder av hemsidor inte kan nås från Kuba. Hård- och mjukvara innefattas i blockaden. Hemsidor på Kuba hackas från USA osv.]

För att använda You Tube , HDTV och liknande krävs en bandbredd på 8 MB i båda riktningarna för att fungera. Idag kan hela Kuba med dagens infrastruktur ladda ner 65MB och skicka ut 124. Dissidentbloggarna, som Sánchez, kan därför bara publicera sig genom uppkoppling utanför Kuba, annars skulle hela Kuba behöva stänga ner för att låta dem ladda upp sitt material. Sánchez´ blog översätts till 18 språk. Den utländska pressen i Havanna påstår att hon har mellan 1 och 14 miljoner besökare. Det är imponerande för vem som helst i världen. På Kuba liknar det ett mirakel [7]

Frågor till Sánchez

Det finns därför några viktiga frågor att ställa till Sánchez och andra som har tillgång till resurser som är större än hela Kubas. Vem administrerar alla dessa websidor? Att översätta är komplicerat och tidsödande. Hur görs detta arbete? Hur betalas det? Hur fungerar penningtransaktionerna? En kuban har inga möjligheter att tjäna så mycket pengar att han/hon kan betala för dessa dyra system och tjänster. Ändå existerar dessa bloggar.

USA:s Kubaprogram
Vi vet att USAIDS Kubaprogram stöder ”oberoende journalister” på Kuba med pengar. [8] USA:s utrikespolitik har som en grundpelare att Internet kan hjälpa till att få bort för USA misshagliga regeringar. [9] USA:s Försvarsministerium säger att Internet ska användas för att främja USA:s regerings intressen. Det innefattar att ”skapa globala web siter som stöder USA:s strategiska kommunikationssyften” och där ”innehållet i huvudsak ska komma från tredje part för att ge det högre trovärdighet än om det kommer från tjänstemän i USA.” Samma rapport säger att Pentagon ska ”identifiera och sprida uppfattningar från tredje part som stöder USA:s ställningstaganden. Dessa källor kanske inte uttrycker USA:s position som USA självt skulle gjort, men de kan ändå ha en positiv inverkan.” [10]

Det finns massor av privata företag och universitet som mer än gärna tjänar Imperiets intressen även om de hävdar att det är fullkomligt oberoende av Washingtons utrikespolitik. [11]

Så vilket Internet pratar vi om? Är det en teknologi som har möjlighet att frigöra mänsklig potential, kunskap, förståelse och samarbete? Eller är det ytterligare ett instrument, precis som tidigare, som används för att förstärka de ojämlika maktförhållanden som finns bland världens länder? Det är en kamp på själva Kuba, där nationellt självbestämmande och USA:s strävan efter kontroll krockar på många, men inte alltid så uppenbara sätt.

Nedkortat från Nelson P Valdés, Cuba-L Analysis, 091118

BIBLIOGRAPHY:
 [1] New Inequality Frontiers: Broadband Internet Access by Economic Policy Institute, 2006].
[2] 03/09/08 - Cuba-L Analysis (Albuquerque) - Cuba and Information Technology - 2001[Part 1]
http://cuba-l.unm.edu/?nid=45032&q=Nelson%20P%20Valdes%20and% 20Internet&h= 03/10/08 - Cuba-L Analysis (Albuquerque) - Cuba and Information  Technology - 2001 [Part 2]
http://cuba-l.unm.edu/?nid=45055&q=Nelson%20P%20Valdes%20and% 20Internet&h=03/09/08 - Cuba-L Analysis (Albuquerque) - Cuba and Information Technology - 2001[Part 3]
http://cuba-l.unm.edu/?nid=45100&q=Nelson%20P%20Valdes%20and% 20Internet&h= 03/12/08 - Cuba-L Analysis (Albuquerque) - Cuba and Information  Technology [Final]
http://cuba-l.unm.edu/?nid=45151&q=Nelson%20P%20Valdes%20and% 20Internet&h=
[3] Organization for Economic Cooperation and Development,  broadband Growth and Policies in OECD Countries, Seoul, Korea, 17-18 June 2008. OECD Ministerial Meeting. http://www.oecd.org/dataoecd/  32/57/40629067.pdf and Bill Schrier, Third World Broadband - In the United States. See: http://www.digitalcommunitiesblogs.com/CCIO/2009/03/third-world- broadband-in-the-u.php
[4] IDRC, Acacia news, february 2008.http://www.idrc.ca/en/ev-122116-201-1-DO_TOPIC.html and Indrajt Basu, "Not All Americans View Broadband as Necessity, But Finland's Another  Story," [October 26, 2009. See: http://www.digitalcommunitiesblogs.com/international_beat/
[5] http://www.helsinkitimes.fi/htimes/domestic-news/politics/ 3179.html
[6]http://www.businessweek.com/globalbiz/content/nov2009/ gb2009116_710422.htm and the bloggers statement: http://bottup.com/200906014676/Internet/comunicado-para-defender- los-derechos-en-cuba.html
[7] http://en.wikipedia.org/wiki/Yoani_S%C3%A1nchez
[8]http://www.usaid.gov/locations/latin_america_caribbean/cuba/ photogallery/cu01.html
[9]"US Wants Microsoft to End Message Ban in Iran,Cuba" Bloomberg,  October29, 2009. http://news.yahoo.com/s/bloomberg/20091029/pl_bloomberg/afpeerwgcyla_1
[10] U. S. Department of Defense, Information Operations Roadmap,  30 October 2003, p. 27. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB177/info_ops_roadmap.pdf
[11] A case in point is the Berkman Center for Internet & Society  at Harvard Law School and its Internet and Democracy Project which has a 2  year grant of $1.5 million from the US Department of State's Middle East  Partnership Initiative. http://blogs.law.harvard.edu/idblog/the-internet-and-democracy-project/
[12] "FCC Set To Take On Aggressive Role As Internet Traffic Cop," SlicomValley.com, October 20, 2009. See:http://www.siliconvalley.com/sectors/ci_13603357



 


 
Webmaster


Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: 2009-11-21