Fidel Castro om klimatförhandlingarna på Bali 
   
  HEM >> Aktuellt  

  


Fidel Castro om klimatförhandlingarna
på Bali

På denna lilla ö i Indonesien sammanstrålade många regeringschefer från den s.k. Tredje Världen. De kämpar för sina länders utveckling och kräver ett jämbördigt bemötande, finansiella resurser och teknologiöverföringar av de industrinationer som också var där. Inför de 190 nationer som var närvarande och inför USA:s hårdnackade motstånd och efter tolv dagars förhandlingar bekräftade FNs Generalsekreterare att människan riskerade att dö till följd av klimatförändringen. Hans uttalande förvandlade konferensen till en myrstack. Och så, på tolfte dagen av fruktlösa övertalningsförsök förklarade jänkarnas företrädare Paula Dobriansky med en djup suck: ”Vi ansluter oss till consensus”.

Det är uppenbart att USA hade manövrerat medvetet för att komma ur sin isolering men inte ändrat på något i imperiets mörka avsikter. Det stora skådespeleriet inför alla andra länder, som krävde seriösa åtaganden vad gäller de utsläpp som orsakar klimatförändringen, fortsatte med att Kanada och Japan omedelbart anslöt sig till USA. Allt hade förutsetts mellan NATO-länderna och det mäktiga imperiet, som med en förledande manöver gick med på att under 2008 på Hawai, USA-territorium, förhandla fram ett nytt avtalsförslag, som ska läggas fram och antas på Köpenhamnskonferensen 2009, och som ska ersätta Kyotoavtalet när det går ut 2012.

I den teatrala upplösningen överläts till Europa rollen som världens räddare. Brown, Merkel och andra europeiska ledare talade och krävde internationell tacksamhet för sin fina jul- och nyårsgåva. Ingen av hyllningstalarna nämnde de tiotals miljoner fattiga människor som fortsättningsvis i verkligheten dör av hunger och sjukdomar varje år, som om vi levde i den bästa av världar.

77-gruppen, som består av 132 länder som kämpar för utveckling, hade kommit överens om att kräva att industriländerna skulle gå med på att till år 2020 minska de klimatförändrande utsläppen med 20 - 40 % i förhållande till 1990 års nivåer, och till år 2050 med 60-70 %, vilket är tekniskt möjligt. De krävde dessutom att tillräckligt stora fonder skulle avsättas för teknologiöverföring till Tredje Världen.

Vi ska inte glömma att dessa utsläpp ger upphov till värmeböljor,
ökenutbredning, glaciärsmältning och höjning av havsnivåerna så att
hela länder och stora delar av andra skulle hamna under.
Industriländerna delar dessutom med USA tanken att förvandla
livsmedel till bränsle för sina lyxbilar och konsumtionssamhällenas
slöseri.

Vad generalsekreteraren sade bekräftades med all tydlighet lördagen den 15.12 när det offentliggjordes att USA:s president hade begärt av senaten, och att denna hade gått med på begäran, om 696 miljarder US dollar i militäranslag för 2008, bland dem 189 miljarder för krigen i Irak och Afghanistan.

Min främsta plikt är inte att klamra mig fast vid uppdrag och än mindre att lägga hinder i vägen för yngre människor, utan att bidra med den erfarenhet och de tankar vars blygsamma värde kommer ur den enastående tid som blev min levnads lott. Jag tycker som Niemeyer att det är viktigt att vara konsekvent in i det sista.

Fidel Castro, La Habana, 17 december 2007

Översättning Eva Björklund 07-12-23

 

  


 
Webmaster


Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: 2007-12-23