Fidels fundering med budskap till Kubas Folk

Kuba kommer de aldrig att få
   

 

 

 

  


Fundering med budskap till Kubas Folk
Kuba kommer de aldrig att få


Jag hoppas att ingen tror att det är för nöjes skull jag angriper Bush. Alla förstår säkert mina skäl för att så hårt kritisera hans politik.

Robert Woodward är nordamerikansk journalist och författare, berömd för en serie artiklar i Washington Post, författade tillsammans med Carl Bernstein, som i slutändan ledde till utredning av Nixons handlande och till hans avgång. Han har ensam eller tillsammans med andra skrivit tio bästsäljare. Trots sin fruktade penna lyckas han ändå avlocka sina intervjuoffer deras hemligheter. I boken, “State of Denial” skriver han att den 18 juni 2003, tre månader Ester att Irak-kriget hade inletts, klappade Bush Jay Garner på axel på väg ut från ett viktigt möte i ovala rummet och sa:
- Hörru Jay, vill du ge dig på Iran?
- Sir, pojkarna och jag talade om det och vi vill vänta ut Kuba. Vi tycker att romen och cigarrerna är lite bättre … Och kvinnorna vackrare.
Bush skrattade: Saken är klar, du får Kuba

Bush´s undermedvetna avslöjar honom. Detta var vad han hade i åtanke när han kungjorde vad som väntade de tiotals mörka hörn bland vilka Kuba intar en särskilt utsatt ställning.

Garner är trestjärnig general, nyligen pensionerad, och hade utsetts till chef för Planeringskontoret för Irak efter kriget. Det hade upprättats genom ett hemligt presidentdekret i den nationella säkerhetens namn. Bush betraktade honom som den enastående förmåga som behövdes för att genomföra hans krigsstrategi. Han utsågs den 20 januari 2003, men ersattes redan 11 maj på Rumsfelds initiativ. Han vågade inte delge Bush sina starka invändningar mot Irak-strategin. Han tänkta på en annan med samma syfte. Under de senaste veckorna har tusentals marinsoldater och flera hangarfartyg med tillhörande flottstöd genomfört manövrer i Persiska Viken, bara några sjömil från iranskt territorium, i beredskap för nya order.

Vårt folk kommer snart att ha levt 50 år under grym blockad. Tusentals av våra döttrar och söner har dött eller lemlästats till följd av det smutsiga kriget mot Kuba. Kuba är också det enda land i världen för vilket USA har en speciallag som belönar illegal emigration, vilet är en annan orsak till många kubaners död, även kvinnors och barns. Kuba förlorade för mer än 15 år sedan sina främsta marknader och leverantörer av livsmedel, energi, maskiner, råvaror och långsiktiga utvecklingskrediter.

Först föll det socialistiska lägret samman och nästan omedelbart därefter det steg för steg avlövade Sovjetunionen. Imperiet trappade upp och internationaliserade blockaden; proteiner och kalorier som hade fördelats ganska väl trots våra brister, minskade med ungefär 40 procent; det följdes av sjukdomar som optisk neurit med flera; blockaden av läkemedel ledde till allmän brist; de kunde bara erhållas som välgörenhet, för att demoralisera oss, samtidigt som de då gav upphov till svarthandel.

Det gick inte att undvika ett ekonomiskt beredskapstillstånd, det var summan av alla aggressionernas följdverkningar och de förtvivlade åtgärder vi blev tvungna att tillgripa, och effekterna blåstes upp av imperiets kolossala mediemaskineri. Alla väntade att den kubanska revolutionen skulle braka samman, en del med sorg i hjärtat, andra - som oligarkerna - med jubel.

Tillgången till hårdvaluta, i större eller mindre mängder, gjorde stor skada på samhällsmoralen på grund av den ojämlikhet och den ideologiska försvagning som det gav upphov till.

Under hela sin tid har revolutionen utbildat folk, lärt upp hundratusentals lärare, läkare, forskare, intellektuella, konstnärer, dataingenjörer och andra universitetsutbildade och på högre nivå inom tiotals utbildningsvägar. Denna samlade rikedom gjorde det möjligt att minska barnadödligheten till lägre nivåer än någon kunnat föreställa sig i ett land i tredje världen och höja såväl medellivslängden som den genomsnittliga utbildningsnivån,upp till 9e klass.

Venezuelas Bolivarianska revolution erbjöd Kuba olja till överkomliga priser när de steg i hisnande fart. Det medförde det en stor lättnad och öppnade nya möjligheter, samtidigt som Kuba började egen energiproduktion i ökad utsträckning.
Redan sedan många år hade imperiet planer på att undanröja även den revolutionen, med tanke på egna intressen i landet. De försökte i april 2002 och kommer att ta alla tillfällen att försöka igen, så de bolivarianska revolutionärerna förbereder sitt motstånd.
Under tiden har Bush finslipat sina planer att ockupera Kuba, och gått så långt som till att fastställa lagar och utse en interventionsregering för en administration som lyder direkt under imperiet.

Utifrån de privilegier som gavs till USA i Breton Woods (1944) och Nixons svindleri, när han avskaffade guldmyntfoten som satte en gräns för sedeltryckningen, har imperiet köpt och betalat med papperspengar, tiotals biljoner US-dollar, upp till 12 nollor. De har hållit en ohållbar ekonomi under armarna. En stor del av världens hårdvalutareserver finns i obligationer och sedlar utställda av US Treasury. Därför vill så många undvika en dollarkris som den 1929, som skulle förvandla papperspengarna till vatten. Dollarns värde i guld är idag minst 18 gånger mindre än på Nixons tid. Detsamma gäller alla valutareserver i den valutan.

Dessa papper har vidmakthållit sitt aktuella visserligen låga men dock värde på grund av att med dem kan fantasiska mängder allt dyrare moderna vapen köpas, vapen som inte producerar någonting. USA exporterar mer vapen än hela resten av världen. Och med samma papperspengar har imperiet utvecklat de mest sofistikerade och dödliga vapensystem för massiv förstörelse, med vilka de upprätthåller sin världsomfattande tyranni.

En sådan makt kan ta sig friheten att hävda att livsmedel ska förvandlas till drivmedel och att smula sönder alla initiativ och avtal för att minska den globala uppvärmning som accelererar mitt för våra ögon.

Hunger och törst, våldsammare orkaner och översvämningar kommer att drabba både Tyrus och Troja till följd av imperiepolitiken. Bara genom drastiskt energisparande kan mänskligheten få andrum och hopp om överlevnad, men det bryr sig de rika ländernas konsumtionssamhällen inte ett dugg om.

Kubas folk kommer att fortsätta att utveckla och förbättra sin kampförmåga, innefattande vår blygsamma men aktiva och effektiva tillverkning av försvarsvapen, som mångdubblar förmågan att stå upp mot en inkräktare var som helst, oavsett vilka vapen de har. Vi kommer att fortsätta skaffa oss de material som behövs och lämplig eldgivningsförmåga, även om kapitalismens så berömda bruttonationalprodukt inte skulle växa, den som tar med så mycket, som värdet av privatiseringar, av knark, av sexuella tjänster och reklam, och utesluter så mycket annat som kostnadsfri utbildning och hälsovård för alla medborgare.

Levnadsnivån kan höjas från ett år till ett annat om folkens kunskap, självkänsla och värdighet växer. Det räcker att sätta stopp för slöseriet så växer ekonomin. Trots allt kommer vår att växa så mycket som behövs och som är möjligt.

“Friheten är dyrbar och antingen måste vi ge upp och leva utan frihet eller besluta oss för att betala priset”, sa Martí

“De som försöker lägga beslag på Kuba kommer inte att få tag i mer än dess jord dränkt i blod, om de inte går under i striden”, förkunnade Maceo.

Vi är inte de första revolutionärerna som tänker så! Och vi kommer inte att bli de sista!
En människa kan köpas, men inte ett folk.

Under många år har jag genom ödets nycker kunnat överleva imperiets mordmaskin. Snart har det gått ett år sedan jag insjuknade och då, när jag svävade mellan liv och död, skrev jag i mitt budskap den 31 juli 2006: Jag hyser inte minsta tvivel att vårt folk och vår revolution kommer att kämpa till sista blodsdroppen.

Det ska inte ni heller göra, herr Bush!
Jag kan försäkra er att Kuba kommer ni aldrig att få!

Fidel Castro Ruz
17 juni 2007
2:03 p.m.

översättning Eva Björklund 07 06 18


 

 

Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.
Synpunkter? Kontakta webmaster.cubava@swipnet.se
Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: 2007-06-19