Fidel: Sanningens timme i Köpenhamn
   
  HEM >> Aktuellt  

  Fidel: Sanningens timme i Köpenhamn
(utdrag från Fidels reflektioner)

Nyheterna som kommer från den danska huvudstaden visar på kaos. Värdarna för mötet, i vilket ungefär 40 000 personer deltagit, uppfyller inte sina löften.

Evo (Morales, Bolivias president) var den första av presidenterna från ALBA som talade. Han sade sig ha mandat från Bolivias folk att blockera ett avtal som är värdelöst. Morales sa:    ”Vi måste försvara Moder Jord mot en kapitalistisk utvecklingsmodell, vi måste försvara livet före döden.” Morales talade om den klimatskuld som de rika länderna har gentemot de fattiga.

Morales karaktäriserade den nämnda siffran på 10 miljarder dollar fram till 2012 som löjlig. Det verkliga behovet är hundratals miljarder varje år. Han anklagade USA för att spendera många triljoner för att exportera terrorism till Irak och Afghanistan, samt för att skapa militära baser i Latinamerika.

Hugo Chávez kritiserade det danska presidiet för att arbeta med dokument som inte tagits fram i arbetsgrupperna. ”Det är en text som kommer ingenstans ifrån. Vi accepterar ingen text som inte kommer från arbetsgrupperna, de är de enda legitima texterna som vi har diskuterat dessa två år…Det finns en grupp länder som anser sig vara förmer än oss från Syd.”

”Jag såg några av kraven bland demonstranterna. En skylt sa: ´förändra inte klimatet, förändra systemet´ En annan: ´om klimatet hade varit en bank så hade det redan räddats.´

”USA har knappt 300 miljoner invånare. Kina har nästan fem gånger så många. USA förbrukar 20 miljoner fat olja varje dag. Kina förbrukar knappt sex miljoner. Man kan inte begära samma sak av bägge.”

”Misslyckandet beror på en oansvarig attityd och bristande politisk vilja bland världens mäktigaste länder.” ”Inkomsterna bland världens 500 rikaste motsvarar inkomsterna från 416 miljoner bland de fattigaste.”

Evo Morales sade också:
   ”… jag är mycket förvånad över att man bara pratar om effekterna, men inte orsakerna, till klimatförändringarna…om vi inte identifierar varifrån ödeläggelsen av miljön kommer kan vi inte heller lösa problemet… att leva bra är att leva i solidaritet, i jämlikhet, i ömsesidighet…”

”Vi har grundläggande skiljaktigheter med den västerländska modellen, och det är det vi debatterar just nu.” ”De rika länderna bör ta hand om alla miljöflyktingar och inte skicka tillbaka dem, som man gör nu.”

Fidel
skriver vidare:
   ”De danska myndigheterna använder brutala metoder för att slå ned motståndet. Många av dem som protesterar arresteras i förebyggande syfte. Jag pratade med vår utrikesminister Bruno Rodriguez. Jag frågade honom vad det var för folk som polisen misshandlade med så mycket hat. Han svarade att det var danskar och folk från andra europeiska länder, medlemmar i olika sociala rörelser som krävde en verklig lösning för att bemöta klimatförändringarna.”

Fidel kritiserar också de möten som hölls för enbart inbjudna, utan någon representativitet. Och han slutar:
   ”För ledarna för imperiet närmar sig sanningens timme, trots deras manövrer och cyniska lögner. Deras egna allierade tror allt mindre på dem. I Mexiko, liksom i Köpenhamn och i alla andra länder, kommer de att möta ett växande motstånd hos folken som inte gett upp hoppet om att överleva.”
Reflektioner från Fidel 09121718


 


 
Webmaster


Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: 2009-12-20