Kuba får positivt gensvar i FN:s Människorättsråd
   
  HEM >> Aktuellt  

  

Kuba får positivt gensvar i FN:s Människorättsråd

Den 5 februari var det dags för diskussion kring Kuba och mänskliga rättigheter i FN:s Människorättsråd enligt den procedur som regelbundet granskar alla länder.

Kuba lade stor vikt vid granskningen och hade förberett sin omfattande rapport väl för att visa på vilket allvar man tar proceduren och att man vill samarbeta på ett konstruktivt sätt.

60 av de 104 delegationerna deltog i diskussionerna. 50 av dessa 60 gav erkännande åt de resultat som Kuba uppnått för att skydda och främja mänskliga rättigheter. Endast nio länder, även om de medgav Kubas framgångar som inte går att förneka, ifrågasatte Kubas arbete på området. Några av dessa kommentarer accepteras inte av Kuba eftersom det handlar om kränkningar av Kubas rätt till självbestämmande, för att de är felaktiga och för att de stöder strävanden för en regimförändring enligt USAs strävanden.
 
Det intenationella fördömandet av USAs blockad fick ett överväldigande bekräftande. Mer än ett dussin delegationer krävde att denna folkmordspolitik ska upphöra. Det var också stort stöd för Kubas framgångar inom ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Kubas allomfattande kostnadsfria hälsovårds- och utbildningssystem hyllades upprepade gånger.
 
Likaså refererades flera gånger till Kubas internationella bistånd inom dessa områden och framhölls som exempel på hur internationell solidaritet ska bedrivas. Ett 20-tal delegationer uppmärksammade detta och uppmanade Kuba att fortsätta sina ansträngningar inom ”Ja, jag kan” och ”Operation Mirakel”, för läskunnighet respektive ögonoperationer.

Flera delegationer framhöll Kubas politiska, ekonomiska och sociala system som Kuba valt, och refererade till det som exempel på folkligt deltagande och social rättvisa.

Arbetsgruppen och de olika delegationerna gav Kuba totalt 89 rekommendationer. Kuba accepterar 60 av dessa fullt ut. Ytterligare 17 kommer att kommenteras innan rapporten formellt antas i juni. Kuba hade invändningar mot några få uppmaningar, som lade sig i Kubas självbestämmande och skulle utsätta detta för fara. Några av dessa visade en total okunskap om rådande faktaförhållanden.

57 av de rekommendationer som Kuba accepterar gjordes av delegationer från Afrika, Asien och Latinamerika. De tre återstående från Schweiz, Tjeckien och Nederländerna. Alla rekommendationer från Afrika, Asien och Latinamerika accepterades av Kuba. De fåtal som avvisades kom från länder i väst.
Nedkortat och fritt översatt utifrån uttalande från Kubas delegation i Genève.

Kuba kommer att fortsätta att arbeta för att stärka Människorättskommittén och dess periodiska översyn av de mänskliga rättigheterna.

Översättning: Zoltan Tiroler


 


 
Webmaster


Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: 2009-02-10