Kuba och mänsklig utveckling i FN:s senaste rapport

   
  HEM >> Aktuellt  

  


Kuba och mänsklig utveckling i FN:s senaste rapport

I oktober kom UNDP (United Nations Development Program) och rapporten ”Human Development 2009”. Rapporten är den mest citerade och auktoritativa när det gäller statistik och uppgifter om mänsklig utveckling i världen. Den jämför utvecklingsnivå och framsteg i varje enskilt land. I den innehållsrika rapporten sammanfattas den mänskliga utvecklingen och välbefinnandet i det s.k. Human Development Index, HDI. Denna kombinerar medellivslängd, läskunnighet, antalet inskrivna i utbildningsväsendet och BNP per invånare.

Hälsa och utbildning
Återigen sätts strålkastarljuset på några av Kubas exceptionella landvinningar. Resultaten för ön, med en ekonomi i kris på grund av USA:s förlamande blocka, sticker ut. Framförallt när det gäller hälsa och utbildning. Här ligger Kuba på topp i världen, tillsammans med rika länder som Australien, Finland, Danmark och Nya Zeeland. Kubas utbildningsindex ligger på 0,993 av 1,0 möjliga. Läskunnigheten är 99,8 % bland den vuxna befolkningen och 100 % omfattas av utbildningsväsendet.

Av budgeten lägger staten drygt 14 % på utbildning, mer än exempelvis Australien. Kuba ligger i världstopp när det gäller såväl manligt som kvinnligt deltagande på alla utbildningsnivåer.

Medellivslängden är 78,5 år, tillsammans med Chile det högsta i Latinamerika och Karibien. Kuba ligger här på samma nivå som exempelvis Australien och USA.

Det som drar ner Kubas HDI är landets låga BNP. Medan Kuba alltså ligger i topp när det gäller hälsa och utbildning så dras resultatet ner av ett lågt BNP, där Kuba ligger på 95:e plats i världen (av totalt knappt 200 länder). Sammantaget hamnar Kuba därmed på plats 51 i HDI. Det visar att den ”mänskliga utvecklingsnivån” är betydligt högre än vad BNP per capita antyder. Skillnaden mellan resultaten kan ses som ett mått på effektiviteten i hur staten omvandlar sina inkomster till nyttigheter för medborgarna. Då ligger Kuba långt före alla andra. Exempelvis har Mexiko en BNP per capita som är dubbelt så hög som på Kuba, men har ändå ett lägre HDI. USA ligger 9:a på BNP-listan men ramlar ner till plats 13 i HDI vilket visar på en svag omvandling av statens resurser i utbildning och hälsa till sina invånare.

Jämlikhet

”Gender empowerment measure” (ungefär ”makt/självbestämmande baserat på kön”) är ett annat mått i UNDP:s rapport. I det ingår hur stor representation som kvinnor har i landets parlament. På Kuba är det 43 %. Det är 3:a i världen, med bara Rwanda (51 %) och Sverige (47 %) före! I Australien är det 30 % och i USA är motsvarande siffra 17 %.

Utveckling
Sedan 2005 är det Azerbadjan, Kuba och Venezuela som förbättrat sitt HDI mest av alla länder. Venezuela har på ett år gått från plats 62 till 58. Medan Venezuela på de 20 åren mellan 1980 och 2000 bara lyckades förbättra sitt HDI med 4,8 %, så har det på bara sju år, mellan 2000 och 2007 ökat med 5,2 %.

Inkomstfördelning

Inkomstfördelning tas också upp i rapporten. Medan Australien ligger 2:a i HDI så är det samtidigt ett av de mest ojämlika länderna i den rika världen. Rapporten säger att de 10 % rikaste i Australien har 12,5 gånger så hög inkomst som de 10 % fattigaste. Siffran för Japan är 4,5; Norge 6,1 och Sverige 6,2. USA ligger i topp i ojämlikhet bland de rika länderna med 15,9. För Kuba ansåg sig rapporten inte ha tillräckligt med data. De siffror som finns indikerar en skillnad mellan de rikaste respektive fattigaste 10 % i befolkningen som 4 gånger. Också detta placerar Kuba i världsklass, när det gäller en jämn inkomstfördelning,

Regering för folket

Rapporten analyserar inte orsakerna till varför en del länder klarar sig bättre än andra när det gäller att förbättra sina medborgares liv. Men statistiken visar tydligt att regeringar som i USA och Australien, som gör bra hälsovård och utbildning till ett privilegium för ett fåtal, skapar och ökar ojämlikheten. En regering som Kubas, som erbjuder gratis hälsovård och utbildning för alla, gör att alla vinner. Trots den långa blockaden, trots knapphändiga resurser så har Kuba uppnått hälsovård och utbildning för sitt folk som världen avundas.

Jenny Francis, GREEN LEFT WEEKLY (Australien)

Tillägg: World Wildlife Fund, WWF, visade i en rapport häromåret att Kuba är det enda land i världen som lyckats förena ett högt HDI med en långsiktigt hållbar utveckling. Efter det resultatet gör WWF nu inte längre denna jämförelse mellan ekologiskt avtryck och HDI. Enda rimliga förklaringen är att det inte är politiskt korrekt att framhålla Kuba i positiva sammanhang.

Översättning: Zoltan Tiroler 


 
Webmaster


Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: 2009-12-26