Kubas integritet måste respekteras

   

 

 

 

  Kubas integritet måste respekteras

Inför president George W. Bushs upptrappade hot mot Kubas självständighet, bara några dagar innan FN:s Generalförsamling för sextonde året i rad röstar mot USA:s 47-år långa, inhumana och oförsvarliga ekonomiska blockad av Kuba, och i samband med Bushs senaste hot om ett nukleärt "Tredje Världskrig", så utfärdar vi detta upprop till US-amerikanska intellektuella och artister för att förena sig med oss för en permanent dialog och kulturellt utbyte mellan folken i USA och Kuba.

Vi kräver också att det hemliga tillägget till den senaste deklarationen från "Kommissionen för hjälp till ett fritt Kuba", övevakad av utrikesminister Condeleezza Rice, offentliggörs. Det är illavarslande när USA:s UD har betonat att tillägget ska förbli hemligt för "nationell säkerhet" och för att hemligstämpeln ska försäkra om "dess effektiva genomförande". Det är inte svårt att föreställa sig vilka åtgärder som åsyftas med tanke på militariseringen av Bush-administrationens utrikespolitik och dess genomförande i Irak.

På grund av detta ökande hot mot en självständig nation och fred och säkerhet i Latinamerika och världen, så kräver vi som undertecknar detta upprop att USA respekterar Kubas självständighet. Vi måste till varje pris förhindra ännu en aggression.

29 oktober 2007
Noam Chomsky, James Cockcroft, Howard Zinn, Jane Franklin, James Early, Susan Caldwell, Carlos Munoz, Jr., Louis Head, Alfred Arteaga, PhD, Richard L. Harris, PhD,


THE SOVEREIGNTY OF CUBA MUST BE RESPECTED

In the face of President George W. Bush's escalation of threats against the sovereignty of Cuba only days before the UN General Assembly's vote for the sixteenth consecutive year against the inhuman and unjustifiable 47-year-old US economic blockade of Cuba, and in the world context of Bush's recent threats of a nuclear "World War III," we issue this call to US intellectuals and artists to join us in calling for a permanent dialogue and cultural exchange between the peoples of the United States and Cuba.
We also call for making public the secret annex to the latest declaration of the "Commission for Assistance to a free Cuba," presided over by Secretary of State Condoleezza Rice. Ominously, the Department of State has emphasized that the plan includes measures that will remain secret "for reasons of national security" and to assure its "effective implementation". It is not difficult to imagine the character of such measures if one considers the militarization of the foreign policy of the Bush administration and its performance in Iraq.

Because of this increasing threat against the integrity of a nation and the peace and security of Latin America and the world, we the signatories listed below demand that the government of the United States respect the sovereignty of Cuba. We must prevent a new aggression at all costs.

Date: Oct. 29, 2007

List of Signatories (if you are a US citizen or resident and wish to sign, please E-mail your name with your home city or town to:
no_us_intervention_in_cuba@yahoo.ca

Noam Chomsky, James Cockcroft, Howard Zinn, Jane Franklin, James Early, Susan Caldwell, Carlos Munoz, Jr., Louis Head, Alfred Arteaga, PhD, Richard L. Harris, PhD,


 

 

Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.
Synpunkter? Kontakta webmaster.cubava@swipnet.se
Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Uppdaterad: 2007-11-01