Obama: Mer pengar för att störta framstegsvänliga regeringar i Latinamerika!
   
  HEM >> Aktuellt  

  


Obama: Mer pengar för att störta framstegsvänliga regeringar i Latinamerika!
   
Utifrån intervju med Eva Golinger, Granma och Liberación 14 augusti 2009.
Bearbetning: Zoltan Tiroler

Förhoppningarna och illusionerna om en annan USA-politik under Obama har redan kommit rejält på skam. Inte bara den redan astronomiska krigsbudgeten ökas, också finansiering för destabilisering av misshagliga regeringar får större resurser.

Miljonrullningen till Plan Colombia, statskuppen i Honduras, konflikten mellan Colombia och Venezuela/ Ecuador är bara några av tecknen på en ökad aggressivitet från USA:s sida gentemot Latinamerika. Den nordamerikanska forskaren Eva Golinger har specialiserat sig på USA:s politik i Latinamerika och hon höjer ett varningens finger.

Finansiering av legoknektar och spioneri
2009 satsar USA 520 miljoner dollar i Plan Colombia. Mer än hälften går till olika privata USA-företag som för ett smutsigt krig i regionen. Dessa legoknektar agerar helt utanför lagen och är inte ansvariga inför något juridiskt system, säger Golinger. ”Som en del i avtalet mellan länderna njuter de av total straffrihet.” Drygt 30 USA-företag har kontrakt med USA:s Utrikesdepartement. Bland dem finns Lockheed-Martin, Dyn Corp. International, Arinc, Oackley, ITT [med tillverkning i Sverige], Echelon och Grupo Rendón. Det sistnämnda har ett kontrakt på 3,4 miljoner dollar och drivs av Pentagon. Företaget är specialiserat på psykologiska operationer och leder mycket av mediekampanjerna mot Venezuela och Ecuador.

Mer pengar för att störta Kubas regering
Imperiets offensiv mot det progressiva Latinamerika intensifieras, framförallt mot länderna inom ALBA. (Kuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Dominica, Honduras). Summorna för att störta den kubanska regeringen har ökat, uppger Golinger. Det sker framförallt genom USAID (USA:s SIDA) och National Endowment for Democracy, NED. Under de två senaste åren har USAID fått drygt 65 miljoner dollar till ”övergången till demokrati på Kuba”. 2010 får man ett tilläggsanslag på ytterligare 20 miljoner. Av de 65 miljonerna uppger USAID att 10 miljoner gått till ”mänskliga rättigheter”, 7 miljoner för att främja ”politisk konkurrens” och nästan 49 miljoner dollar till ”civil samhället”. USAID har också öppnat ett kontor för ”övergången” på Kuba. Detta kontor, OTI, är inriktat på att arbeta med ungdomen och ”oberoende initiativ” från medier. För detta har OTI tilldelats drygt 8 miljoner dollar. OTI får stora resurser utan någon nämnvärd finansiell kontroll, uppger Golinger.

Miljonrullning till oppositionen i Venezuela
OTI finns sedan 2002 i Venezuela för att stödja oppositionen mot Chávez. Sedan dess har USA med drygt 60 miljoner dollar finansierat och hjälpt till att skapa fler än 450 ”oberoende” NGO. Dessa främjar USA:s intressen i det dolda.

Obamas ”smart power”
USAID spelar en nyckelroll i USA:s destabilisering av progressiva regeringar. I början av 2009 undertecknade Obama ett dokument som slår fast USAID:s roll. Här anges att USA ska använda sig av ”smart power”, dvs.”intelligent makt. Det är en kombination av militärmakt med diplomati, kultur, medier, ekonomisk- och politisk makt.” Golinger uppger att ”smart power” syftar till kontroll över civilbefolkningen och neutralisering av staten. Dess taktik är ”kontrauppror”, som betyder användningen av indirekta tekniker, som undergrävande verksamhet, infiltration, psykologiska aktioner, kulturell påverkan och förvilla militärt.” Golinger säger att: ”USAID har blivit huvudfinansiär och infiltratör för att destabilisering.”

NED:s NGO-er på Kuba
Å andra sidan har NED, en fasad för CIA, bara i hittills i år (2009) satsat 1,5 miljoner dollar på olika organisationer för destabilisering av Kuba, säger Golinger. Hon nämner följande kubanska organisationer som USA bildat, driver och håller under armarna:
   
Alianza Afrocubana ACA
Asociación Encuentro de la Cultura Cubana
Centro para una Cuba Libre (chef Frank Calzón)
Centro para la Empresa Privada Internacional CIPE
El Comité para el sindicalismo de Libre Comercio CFTU
El Directorio Democrático de Cuba
Cuba Net News
Disidente Universal de Puerto Rico
Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba
People in Need PIN
People in Peril Association PIPA

Eva Golinger understryker att ”Just nu utvecklar och intensifierar Imperiet sin offensiv mot länderna i ALBA” Trots löften, trots en ny administration så vräker Washington hundratals miljoner av skattebetalarnas dollar varje år på det smutsiga kriget i Latinamerika.
   
Progressiva och olika solidaritetsorganisationer måste slå Obamas vackra retorik ur hågen och agera utifrån det som verkligen sker. Spåren från den USA-stödda statskuppen i Honduras förskräcker.

Källor: Granma
Liberación 14 augusti 2009

 


 
Webmaster


Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: 2009-08-20