Pressetik enligt Göteborgs-Posten?
   
  HEM >> Aktuellt  

  

Pressetik enligt Göteborgs-Posten?
Nordens näst största morgontidning vägrar tydligen följa pressetiken och ge plats för berättigade genmälen. Pressens etiska regler säger "Felaktig sakuppgift skall rättas . . . beredas tillfälle till genmäle . . . publiceras utan dröjsmål". Pressombudsmannen: <http://www.po.se/Article.jsp?article=1011>. Med den dominerande ställning GP har skulle man kunna tro borde följa ett extra ansvar. Men knappast! Genmäle mot osakligheterna om Kuba signerade Peter Götell förvägras plats. Påpekandena från Svensk-Kubanska Föreningens medlem i Göteborg Per Hjalmarson tas inte in i GP. Läs här de bortcensurerade genmälena. Länkar till Götells osakliga artiklar anges också. För mera fakta läs exempelvis Svensk-Kubanskas bok Kuba - en annan värld är möjlig och Tidskriften Kuba!Göteborgs-Posten "Krönikan 8/7: Ett land där fria ord är farliga" av Peter Götell
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=122&a=505093

GENMÄLE:

Götells Kubakritik saknar trovärdighet


Peter Götell utmålar i sin ledarkrönika, från den 8/7-09 i GP, Kuba som helvetet på jorden och det land där yttrandefriheten förtrampas hårdast i världen.

Som exempel anför han arresteringen av 75 "oppositionella" kubaner 2003. Han får det att framstå som att de fängslats för att ha publicerat något regimen ogillade.

I själva verket handlade det om personer som under lång tid tagit emot finansiellt stöd från USA:s intressekontor, stöd som syftade till att utföra politiska aktiviteter som undergräver det kubanska samhället. Alla aktiviteter organiserades från detta kontor och de 75 kunde obehindrat vandra ut och in där eftersom de fått upptryckta passerkort.

Detta har beskrivits utförligt och förtjänstfullt i flera tidnings- och tidskriftsartiklar av bland annat den i Sverige bosatte kubanske författaren och regimkritikern René Vasquez Diaz.
Raul Rivero, Normando Hernández Gonzalez och andra "ordets mästare" utförde mot betalning från USA, handlingar som även i Sverige beivras med långa fängelsestraff. Att utmåla dem som demokratiaktivister är lika absurt som att betrakta Stig Wennerström och Stig Bergling som svenska samvetsfångar.

Det är emellertid knappast någon slump att Götells angrepp på Kuba kommer just nu.

Hans artikel kan inte uppfattas som annat än ett försök att avleda uppmärksamheten från utvecklingen i Honduras där den liberale presidenten Manuel Zelaya nyligen störtades av militären och överklassen . Zelayas "brott" var att han önskade genomföra reformer, till gagn för den fattiga befolkningen.

Götells påstådda försvar för demokratiska fri- och rättigheter är alltså inte av omsorg för det kubanska folket. Liberalerna stödde, som bekant, också kuppförsöket mot Hugo Chavez i Venezuela år 2002.

För Götell och liberalerna är uppenbarligen demokratins mål att bevara den rika världens ekonomiska förtryck av tredje världens fattiga massor.

Per Hjalmarson
medlem i Svensk-Kubanska Föreningen

- - - - - - - -

Göteborgs-Posten: "Krönikan 18/7: Obama på väg mot ny Kubapolitik" av Peter Götell
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=122&a=506814

GENMÄLE:

Blockaden plågar Kubas folk

Peter Götell beskriver, i sin ledarkrönika 18/7 , USA:s blockad av Kuba som blott en "hård verbal hållning" och en fråga om möjligheterna att resa mellan länderna.

Blockaden , som trädde ikraft 1959, kort efter revolutionen, blev i samband med "Kubakrisen" 1962 i det närmaste total.
Sovjetunionen kom då att bli Kubas räddning och kunde förse landet med varor och krediter. Då Sovjetblocket kollapsade i början av 1990-talet förlorade Kuba sin viktigaste handelspartner och därmed större delen av sin utrikeshandel.

Blockaden bestod emellertid och skärptes ytterligare på 1990-talet då bland annat Torricelli- och Helmsburtonlagarna stiftades av USA. Det blev därigenom avsevärt svårare för utländska företag och länder att bedriva handel med Kuba utan risk för repressalier från USA.

Under de senaste åren, och då Obama tillträtt som USA:s nya president, har blockaden lättats något i fråga om resor för USA-kubaner och handel med livsmedel och mediciner.

Fortfarande skadar emellertid blockaden Kubas ekonomi oerhört samt försvårar vardagslivet avsevärt för Kubas befolkning. Det gäller exempelvis handel med tekniska produkter, dyrare internet som måste gå via satellit och fördyrande av import eftersom fartyg som besökt Kuba inte får angöra hamnar i USA. Totalt beräknas blockaden ha kostat Kuba mer än 80 miljarder USA-dollar. Därtill kommer de skador som genom USA-stödda terroristhandlingar åsamkats landet på ca 54 miljarder dollar.

Även USA förlorar miljarder dollar per år i utebliven handel med Kuba.

De kubanska "dissidenterna" , betalda av USA, förnekar och bortförklarar blockadens skadeverkningar på Kuba vilket ju inte är särskilt förvånande.

Genom en fortsatt blockad syftar "dissidenterna" och Götells meningsfränder, till att fortsätta plåga Kubas folk tills det kapitulerar för USA och väljer den marknadskapitalistiska modellen.

Per Hjalmarson
Medlem av Svensk-Kubanska Föreningen

 


 
Webmaster


Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: 2009-08-20