Stor manifestation för Latinamerikas folk - mot Honduraskuppen!
   
  HEM >> Aktuellt  

  


Stor manifestation för Latinamerikas folk - mot Honduraskuppen!

Den 11 september, på årsdagen av Chilekuppen 1973, samlades mängder med solidariska människor på Sergels Torg i Stockholm. Arrangörer var Svensk-Kubanska Föreningen, RESOCAL, Foro Latinamericano m.fl. Vreden var stor mot de mörka krafter i Honduras som,  med reaktionära element i USA:s regering och militär i ryggen, iscensatte statskuppen i Honduras den 28 juni i år. Protesten riktades också mot den svenska regeringens tystnad och hyckleri i frågan, ett falskspel som blir ännu större i ljuset av att Sverige är nu ordförandeland i EU. Det var ett imponerande program med många tal och solidariska artister. Här följer Eva Björklunds tal som hon höll för Svensk-Kubanska Föreningen:

Kära vänner

Den 11 september för 36 år sedan sänkte mörkret sig över Latinamerika. Kuppen i Chile inledde en våg av USA-stödda militärdiktaturer, enligt det standardrecept mot olydiga regeringar som etablerats sedan länge. Chile blev inkörsport för det nyliberala korståg som med vapnens, terrorns och penningens makt bredde ut sig i överallt.

Diktaturernas säkerhetstjänster gick samman med CIA i Kondoroperationen för att utrota vänstern. Hundratusentals människor fördrevs, torterades, mördades eller försvann.

I Honduras upprättade USA sin största militärbas och rustade upp dödsskvadroner och specialstyrkor för terrorkrig mot Nicaragua och frihetsrörelserna i El Salvador och Guatemala. Efter Berlinmurens fall 1989 svepte kapitalets globalisering fram utan mothåll och intog nya världsdelar.

Det är en ödets ironi att tre årtionden senare inträffade ett annat slags terrordåd på samma datum. När flygplanen störtade in och tvillingtornen i New York raserades den 9/11 2001 tog USAs president det som förevändning för sin planerade offensiv för kontroll över jordens resurser.

Först kom anfallet på Afghanistan, sedan på Irak. Europeiska regeringar bidrog med trupp och deltog i kidnappningar, fångtransporter och misshandel enligt Kondoroperationens mönster. Genom terroriststämpling av Palestinas folkvalda regering öppnade EU och USA dörren för Israels upptrappning av terrorn mot palestinierna och befästningen av en regelrätt apartheidregim.

Förödelsen är oerhörd, hundratusentals människoliv har tagits, hela samhällen har krossats och splittrats, kvinnor har drivits ner i burkans mörker i det "gränslösa krig mot terrorismen" som Bush utropade 2001. När han flyttade ut ur Vita Huset 8 år senare var världen våldsammare och otryggare och nedsjunken i en gränslös ekonomisk och finansiell kris.

Men i skuggan av USAs krig mot arabvärlden har en vänstervåg svept fram under 10 år i Latinamerika. Dess tydligaste uttryck är ALBA, Bolivarianska alternativet för vårt Amerika, grundat av Kuba och Venezuela, dit Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras och en lång rad kommuner och län i andra länder har anslutit sig, och dit Paraguay kandiderar.  Tillsammans med Sydamerikanska unionen har ett nytt historiskt block vuxit fram som utmanar USA:s herravälde.

Inför detta hot började USA på 2000-talet att bygga ut sitt omfattande system av militärbaser. Baserna i Honduras och i El Salvador från 80-talets terrorkrig uppgraderades. Fjärde flottan togs fram ur malpåsen och rustades upp för hotfull patrullering kring Sydamerika.

Men trots Colombiaplanens nu nästan 5 miljarder US-dollar har FARC-gerillan inte besegrats och Ecuador vågade säga upp USA från basen i Manta. Både den ekonomiska och den militära utpressningens effektivitet var på väg att avta. USA kunde inte längre ens kontrollera Centralamerika.

Och vid Amerikanska staternas toppmöte 3 juni -  just i Honduras - tvingade de övriga 33 medlemsländerna USA att häva uteslutningen av Kuba för att inte bli ännu mer isolerat i världsdelen än vad Kuba blev vid uteslutningen 1962.

Några dagar senare tog Honduras president Zelaya initiativ till att fråga folket om de vid det förestående valet i december också ville ha en folkomröstning om en grundlagsutredning för att komma förbi den gamla grundlagens spärrvakt mot samhällsförändringar.

Inom mindre än en månad slog militären till i Honduras och statskuppen var ett faktum. Vi trodde inte det var möjligt, vi trodde att den tiden var över, och OAS, FN, EU fördömde och krävde enhälligt - innefattande USAs röst - att kuppregeringen skulle upplösas och den folkvalde presidenten återinsättas.

Men förhoppningarna om en annan politik med Obama hade redan kommit på skam. Inte bara hade han ökat den redan astronomiska krigsbudgeten, utan också dollarflödet för destabilisering av misshagliga regeringar i Latinamerika. Han kallade sin politik "smart power", "intelligent maktutövning", där militärmakt kombineras med diplomati, kultur, medier och ekonomisk och politisk makt.

Det var den makten som nu sattes in i Honduras. Kuppen genomfördes med Pentagons stöd. Sedan sattes den mediala och politiska makten in för att trots läpparnas bekännelse till grundlag och demokrati manövrera kvar kuppregimen. Utan att inse att denna "intelligenta" makt också är försvagad.

Honduras underkuvade folk har rest sig som en jätte, i 77 dagar har de protesterat massivt trots att 80-talets dödsskvadroner har aktiverats för att mörda, tortera och misshandla dem till underkastelse  - men selektivt, för att försöka upprätthålla skenet. Skenet har de med medias hjälp lyckats upprätthålla, men misslyckats med att slå ner folket.

Som av en händelse kungjordes några veckor efter kuppen att USA "inbjudits" att installera sig på sju militärbaser i Colombia som därmed uppgraderas som USAs militära brohuvud mot hela södra världsdelen. USA säger sig behöva baserna för kampen mot knarkhandel, mot terrorism, vapenhandel, olaglig utvandring, massförstörelsevapen, nationalistiska överslag och naturkatastrofer.

Så säger statsledningen för det land som själv är störst i såväl knarkhandel som vapenhandel, massförstörelsevapen och stöd till terrorism, för att inte tala om supernationalism. Börja hemmavid, säger folken!

Både kuppen i Honduras och militärbaserna i Colombia är direkt riktade mot den utveckling som hotar USA:s herravälde i Latinamerika, i synnerhet mot de radikala ALBA-länderna.

USA går på motoffensiv för att återta kontrollen, precis som de gjorde efter den ekonomiska och politiska kris som kriget och nederlaget i Vietnam ledde till för snart 35 år sedan.

Våra massmedias och högerregeringens medverkan till att dölja och överse med Honduraskuppen är en skandal.  Som EU-ordförande försöker Reinfeldt nu till och med luckra upp det kraftiga och entydiga fördömande som EU riktade mot kuppen i juni. Vi kräver att Sverige som ordförandeland står fast vid EUs fördömande och inte på något sätt legitimerar kuppregimen och de val den tänker genomföra.

Vi måste ta till gator och torg för att förhindra att USA än en gång ska lägga dödens hand över folken i söder. Som José Martí skrev i Vårt Amerika: Träden måste ställa sig på led för att hejda jätten med sjumilastövlar. Mönstringens och endräktens timme är slagen och leden måste tätna som silverådern i Andernas rötter.

Leve motståndet i Honduras
Leve ALBA och hela Latinamerika
Leve De5 kubanska antiterroristerna, politiska fångar i USA
Krossa USA-imperialismen

Tal av Eva Björklund, Svensk-Kubanska Föreningen
Sergels Torg, Stockholm, 11 september 2009. 


 
Webmaster


Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: 2009-09-24