Uttalande från Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte
   
  HEM >> Aktuellt  

  


Uttalande från Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte


Stockholm, 29 mars 2009

Livsmedels- och energikrisen, klimatförändringen och inflationen drabbar nationerna. Den politiska maktlösheten härskar. Okunnigheten och villfarelserna tenderar att generaliseras. Ingen regering, än mindre Tjeckiens och Sveriges, som var ovilliga att stödja EU:s resolution, skulle kunna ge ett sammanhängande svar på de frågor som har ställts. Under tiden på Kuba: legoknektarna och de som vill sälja ut fosterlandet i imperiets tjänst sliter sitt hår och sina kläder till försvar för rätten till förräderiet och strafflösheten.

Detta skrev Fidel Castro i juni 2008 efter det att EU beslutade att temporärt lyfta sanktionerna mot Kuba och inleda den slutliga bankrutten för den "gemensamma ståndpunktens" politik.

Kuba är exemplariskt i fråga om mänskliga rättigheter i världen. Rätten till liv, till utbildning och till hälsovård garanteras på ett föredömligt sätt. Rätten att ha fackföreningar och folkvalda som verkligen representerar folkets vilja, och som kan avsättas när folket så önskar det, garanteras mycket mer fullkomligt i Kuba än hos de borgerliga demokratier som nyliberalismen har försökt påtvinga världen. Tidningar och andra medier i hela samhällets tjänst ger det kubanska folket friheten att avstå från att behandlas som konsumenter av lögner från privata mediemonopol.

Dessa och många andra friheter och mänskliga rättigheter har det kubanska folket fått kämpa hårt för i 50 år. Vare sig invasioner, blockader, terroraktioner eller förtalskampanjer har lyckats underkuva dess vilja till frihet och oberoende.

Det land som bistår världen med tiotusentals läkare, lärare och idrottstränare anklagas av länder som lever i motbjudande överflöd och ändå vägrar ge en ynka procent av sin BNP för att hjälpa de fattiga. Det land som är det enda i världen som lever upp till kriterierna för hållbar utveckling anklagas av länder som, med en bråkdel av världens befolkning står för det mesta av utsläppen och konsumerar merparten av jordens knappa resurser. Det lilla land som trots en kriminell blockad har stått emot historiens mäktigaste imperium i 5 decennier anklagas av länder som lever på att sälja vapen, på att invadera och mörda oskyldiga civila, på att utsuga andra länder och på att behandla sina invandrare som undermänniskor. Och anklagelsen lyder: "Kuba bryter mot de mänskliga rättigheterna"

Den Europeiska Unionen, som efter ett drygt decennium av underdånighet gentemot USA håller på att skrota sin politik av sanktioner mot Kuba, leds i år av Tjeckien och Sverige, två länder som driver en Kubapolitik i samklang med USA:s mest reaktionära krafter och Miamis mest blodbesudlade terrorister. Tjeckiens EU-ordförandeskap slutar i den kapitalistiska krisens kölvatten med en regering utan folkligt stöd. Sverige har blivit ett av de sista fästena för de antikubanska kampanjerna i Europa efter det att högerkrafter som spanjoren José María Aznar har tappat inflytande och det av politiska kriser försvagade Tjeckien tappat trovärdighet.

När EU denna sommar diskuterar hur den inledda öppningen av kontakterna och samarbetet med Kuba ska fortsätta, och hur "den gemensamma ståndpunktens" skamliga politik ska avvecklas, visar den svenska borgerliga regeringens beteende hittintills att den kommer att försöka vrida tillbaka historiens klocka. Tyvärr har dessutom de tre oppositionspartierna i riksdagen i allt väsentligt slutit upp bakom högeralliansens och de stora massmediernas nidbild av Kuba.

Vi i Svensk-Kubanska Föreningen kommer under hela denna period att sprida information om hur det verkligen förhåller sig i fråga om de mänskliga rättigheterna på Kuba. Vi kommer inte att vila en sekund i denna kamp. Högerpolitikernas hets mot Kuba har ingenting med de mänskliga rättigheterna att göra, och den skadar mer Sveriges värdighet än vad den skadar Kuba som i dag har relationer av ömsesidig respekt med de flesta länder i världen.. I vår kamp kommer vi inte att ha de resurser som högern har till sitt förfogande, men våra vapen är i slutändan långt mäktigare, nämligen argumenten och sanningen.

Solidaritet med Kubas folk - Kuba, förkämpe för mänskliga rättigheter!

Kräv ett slut på USA:s blockad!

Kräv att USA återlämnar Guantánamo till Kuba!

Kräv att de fem kubanska hjältarna i USA:s fängelser friges!
Kräv att terroristen Luis Posada Carriles ställs inför domstol! 


 
Webmaster


Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: 2009-05-28