Applåderar Kubas uthållighet

   

 

 

 

  Insänt av Sv-Kubanskas medlemmar i Halmstad, 27/10 i Hallandsposten.
Applåderar Kubas uthållighet

2007-10-27

Det finns många knep för att skaffa kontroll och ägandeskap över ting och människor. Ett av de enklaste knepen när det gäller att kuva en annan människa är att köpa den människan.

Förutsättningen är att människan, som ska köpas, är i tillräcklig penningnöd för att låta sig köpas. Om man översätter detta konstaterande till att gälla även för nationer, så har samma resonemang riktighet för USA:s agerande gentemot Kuba.

Kuba är i penningnöd och alla vet att den situationen som kubanerna upplever idag skapades av hjärnor i USA redan på 50-talet, i akt och mening att svälta ut Kubas folk. På så sätt skulle man skapa förutsättningar för att återigen kunna köpa det kubanska folket och återigen förvandla denna underbara ö till sin lilla lekplats.

Skaparen av denna USA-politik, som har kommit att fortgå fram till våra dagar, var den präktige (vid den tiden) vicepresidenten Richard Nixon. Året var 1959 och USA:s president vid den tiden hette Eisenhower.

Diktatorn Fulgencio Batista störtades vid en folklig resning som leddes av Fidel Castro och Che Guevara. Det fanns naturligtvis många fler ledare och stora personligheter bland folket, men de två nämnda tog på sig huvudansvaret för resningen och blev därmed resningens galjonsfigurer.

Strax efter resningen träffades Fidel Castro och vicepresident Richard Nixon för ett inofficiellt och ”förtroligt” samtal, och i det ”förtroliga” samtalet skissade Fidel Castro troskyldigt på de planer som ledarna för den folkliga resningen hade för Kubas framtid. Det gällde jordreformer där lantarbetarna skulle få delaktighet i ägandet av den mark de odlade och det gällde fördelningen av egendom.

Man tänkte sig bl.a. att staten skulle ta ansvaret för att jorden skulle fördelas rättvist till folket. Efter detta möte deklarerade Richard Nixon högt och tydligt för alla som ville lyssna på honom, att Kuba var en kommuniststat.

Detta möte inträffade vid en tid då kommunistfobin var som starkast i USA. Institutionerna har rensats från påstådda kommunister och radio- och televisionsbolag var också rensade från påstådda kommunister, liksom Hollywoods filmateljéer.

Tillsammans med Charlie Chaplin förpassades obekväma regissörer och skådespelare ut i tystnaden. Chaplin tvingades t o m. att lämna USA p g a. att han påstods ha kommunistsympatier. När Nixon sedermera valdes till president på 70-talet så visade han sitt rätta ansikte för USA:s folk och han blev utslängd på trappan p.g.a. inblandning i kriminell verksamhet.

Då hade det förflutit många år sedan grunden lades till Kuba-politiken och ingen av de efterföljande presidenterna har haft mod eller intresse av att ändra på den av Nixon skapade Kuba-politik.

I USA är det politiskt självmord för en president eller presidentkandidat att bara andas ett enda positivt ord om Kubas genomförda jordreformer eller att så mycket som andas ett enda positivt ord om utbildningssystemet som har gett hela befolkningen tillgång till det skrivna ordet eller att bara andas ett enda positivt ord om sjukvården som är kvalificerad och tillgänglig för hela befolkningen.

Som åskådare till detta politiska skådespel vill vi stå på den läktare som applåderar det kubanska folkets uthållighet. Carl Bildt och kompani får förlåta oss.

ÅKE WENDEHÖG
Torup
HANS G JOHANSSON
Rydöbruk

 


 

 

Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.
Synpunkter? Kontakta webmaster.cubava@swipnet.se
Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Uppdaterad: 2007-11-01