Vilma Espín till minne

   

 

 

 

  Vilma Espín till minne

Vilma Espín Guillois dog den 18 juni, 77 år gammal, efter en lång tids sjukdom. Hon var ordförande i en av Kubas mäktigaste organisationer, Kvinnoförbundet. Genom de 50 år som gått sedan hon anslöt sig till befrielsekampen i Sierra Maestra har hon och de andra kvinnliga förgrundsgestalterna i gerillan, och det kvinnoförbund de skapade, visat hur avgörande kvinnornas deltagande och jämställdheten är. Utan kvinnorna kan ingen verklig socialistisk revolution genomföras, så har många sagt. Och Kuba gjort.

Hon var bland de första som begav sig till Moncada-kasernen 26 juli 1953 för att kräva det omöjliga, att få se de tillfångatagna rebellerna. De var redan mördade. Med en hårsmån undgick hon att själv bli gripen. Snart blev hon en av ledarna i den underjordiska motståndskampen i Santiago de Cuba, samtidigt som hon studerade på universitetet. Med sin examen 1954 blev hon en av de två första kubanska kvinnliga ingenjörerna. Efter en masterskurs i USA reste hon till Mexiko för överläggningar med Fidel Castro som förberedde Granmaexpeditionen. När 26-julirörelsen ledare från hela landet samlades i Sierra Maestra i februari 1957 blev hon invald i styrelsen och samordnare för kampen i Oriente, som den legendariska Deborah. Sommaren 1958 anslöt hon sig till gerillan i bergen, i den östra andra front som leddes av Raul Castro. De gifte sig efter segern 1959, och fick fyra barn. Vilma tog sig an att organisera kvinnorna, att mobilisera dem att delta i och försvara den genomgripande samhällsförändring som skulle göra Kuba till vad det är idag. FMC, Kvinnoförbundet där över 80 procent av kvinnorna över 14 år är medlemmar, drev på för utbildning, daghem, likalön, rätt till arbete och 1975 familjelagen, som då var en av de mest avancerade i världen och slog fast kvinnors och mäns lika rättigheter och skyldigheter också i omsorg om barnen och skötseln av hemmet. Att uppnå det i verkligheten tar mer tid, och ännu återstår en del för jämställdheten i hemmen och i politiken, men inte så mycket i arbetslivet och Kuba är utan jämförelse det mest jämställda samhället i världsdelen. För det har Vilma spelat en avgörande och ovärderlig roll. Med sin intelligens, medkänsla, kunskap och ledarförmåga har hon blivit älskad av både kvinnor och män.

Hon och FMC har också varit pådrivande för den uppgörelse med manskult och homofobi som var ett tungt arv från både afrikanskt, spanskt och sedermera sovjetiskt patriarkat. Efter 60-talets förtryck mot homosexuella är Kuba, med accelerande fart från 80- talet och framåt, nu på väg att bli det mest öppna samhället för HBT-personer i världsdelen.
Hon tillhörde grundarna av kommunistpartiet 1965 och valdes först in i centralkommittén, sedan politbyrån. Hon valdes också in i den första folkvalda nationalförsamlingen 1975, och i dess ”statsråd”, som det ständiga utskottet kallas.
Hon besökte Sverige flera gånger. FMC inbjöds många år till de socialdemokratiska kvinnornas kongresser. Vilma Espín blev t o m personlig vän med ledarna och firade en gång midsommar här med Anita Gradin och Majlis Lööws familjer. Men Kuba och dess Kvinnoförbund sattes ut i kylan efter Sovjetblockets sammanbrott och uppslutningen kring den nya världsordningen. Svensk-Kubanska Föreningen hade dock glädjen att ha henne som gäst flera gånger, sista gången när hon deltog i FNs stora barnkonferens i Stockholm 1996, på väg mellan en konferens om barnprostitution i Japan och ett kvinnosymposium i USA.

Hennes bortgång har uppmärksammats av internationella nyhetsbyråer, som kopierats i svenska och genomgående bekräftat manskulten i vår del av världen. Vilma Espín presenteras av alla som Raul Castros hustru, vilket ingen kuban någonsin skulle göra. Hon nådde helt av egen kraft och förmåga sin ledande ställning och stod inte i något avseende i skuggan av sin man, snarare kanske tvärtom.

Eva Björklund

  

 

Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.
Synpunkter? Kontakta webmaster.cubava@swipnet.se
Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: 2007-07-31