Okunnigt om Kuba!
insändare publicerad i Närkes allehanda

   

 

 

 

  


Okunnigt om Kuba!

I NA 2007-02-26 har återigen den liberala hetsen mot Kuba fått framföras. Skribenten har tagit sig runt på ön och förfasas över de liftande massorna utmed vägarna. Vad han inte nämner är att orsaken till detta är den blockad som USA och dess allierade utsätter landet för sedan 60-talet! Systemet att lifta är ett sätt att lösa transportproblemen när man trots allt måste röra sig över ön! Vid större knutpunkter finns folk som ser till att även de som kanske har svårt att armbåga sig fram får en plats i ett fordon. Statliga och kommunala fordon är t.o.m. skyldiga att ta upp liftare!

Skribenten refererar till ett samtal med en man som inte ser någon förbättring sedan revolutionen. Det må så vara, men det beror mycket på vem man var före revolutionen! Att man infört fri sjukvård och därigenom lyckats nå en medellivslängd på 77 år och har en spädbarnsdödlighet som går att jämföra med västvärldens måste väl ändå betraktas som framsteg. Att man infört en obligatorisk skolgång och därigenom lyckats utrota analfabetismen är ytterligare ett exempel på detsamma.

Vad gäller valet till Nationalförsamlingen finns inget tvång att tilhöra kommunistpartiet! Kuba tillämpar personval, vilket många liberaler i vårt land ropar efter!

Den stackars mamman som drömde om att resa utomlands saknade troligen pengar till resan och/eller visum. Lönerna är låga och räcker till att överleva, inte mycket mer. Utresevisum ges, men att få inresevisum till t.ex. USA är svårare! Där ser man hellre att folk tar sig över havet på luftmadrasser så att man får fina propagandabilder att kabla ut på nyheterna.

Kuba arbetar genom sina folkvalda för att komma tillrätta med de problem som finns. Låt dom fortsätta med det. Stoppa den grymma blockaden och låt Kuba börja handla med omvärlden, så kanske även den unga mamman kan få råd att åka utomlands!


Göte Mölleby, Hallsberg


Jag är sjuksköterska och kontaktperson för Svensk-Kubanska Föreningen i Närke.
Besökte Kuba senaste gången under 4 veckor vintern 2005-2006.

 


 

 

Denna plats utges av Svensk-Kubanska Föreningen.
Synpunkter? Kontakta webmaster.cubava@swipnet.se
Copyright © Svensk-Kubanska Förening. Revised: mars 07, 2007