Cyklande underlättas i Havanna

Foto: havana-live.com/

Lånecyklar i Havanna

Transportmyndigheten i Havanna tar in anbud från såväl statliga som icke-statliga aktörer för att skapa ett system för lånecyklar i huvudstaden. I ett första skede planeras för nio cykelstationer med 350 cyklar. Systemet är tänkt att introduceras i områdena Fontanar-Reparto Abel Santamaría-Wajay-Cujae-Reloj Club

Projektet utgör en del i Cykel Mobilitets Strategin i vilken Havannas transportsystem, tillsammans med Center för Forskning och Miljöstyrning för Transporter, arbetar tillsammans. De ”stöder den säkra och omfattande användningen av detta hållbara sätt för transporter”, sägs det i en kommentar som publicerats i tidningen Juventud Rebelde.

Anbudsgivare uppmanas att presentera sina förslag för Allmänna Cykelstyrningssystemet och har sin föregångare i Ha´Biciprogram som sedan 2018 finns i Gamla Havanna och Centro Havanna. [Ha´Bici är det första offentliga cykelsystemet i Havanna och ett pilotprojekt för cykelbanor, är ett samarbete mellan myndigheter, stadens antikvariekontor och enskilda företagare].

I planerna ingår också anläggning av cykelbanor med övervakningskameror. Cyklarna monteras i Villa Claras cykelfabrik Minerva, baserad på en design särskilt framtagen för Center för Forskning och Miljöstyrning för Transporter och anpassad till de kubanska behoven.

OnCubaNews 210503 (nedkortad)

Public bicycle system for Havana municipality is put in tender

Internet för att öka cyklandet

Yasser Gonzalez, dataprogrammerare och cykelentusiast i Havanna, har skapat ett projekt för mer cyklande i huvudstaden. Det blev möjligt 2015 när alltfler Wi-Fi zoner och större tillgänglighet till nätet över hela ön etablerades. Hans ”Citykleta” gör inte bara reklam för guidade cykelturer i Havanna, utan försöker också mobilisera cyklisterna för att arbeta för större tillgänglighet och användning av cyklar i kubanska städer. 

Cuban Leverages Internet to Mobilize Cycling Community, MSN Noticias 

Cuba Central Team (USA) 210521

HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72