Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/de-242-nya-sanktionerna-mot-kuba/
Export date: Wed Jul 17 18:28:17 2024 / +0000 GMT

De 242 nya sanktionerna mot Kuba
De 242 nya sanktionerna mot Kuba

På Kubas utrikesministeriums hemsida kan man hitta en sammanställning av Trumps åtgärder mot Kuba.  Den listar de 242 antikubanska ekonomiska och finansiella åtgärder, sanktioner, tillkännagivanden och förlängningar som Donald Trumps administration vidtog från 8 juni 2017 till 15 januari 2021.  Den förklarar att "den fientliga politiken från Donald Trumps regering mot Kuba inkluderade åtgärder och handlingar utan motstycke, som utmärker sig för sin systematiska karaktär.  Alla sfärer av vårt samhälle och medborgarnas dagliga liv har drabbats av effekterna av denna plan, som accentuerats i samband med pandemin."  Webbplatsen noterar vidare att åtgärderna vidtogs i avsikt att intensifiera blockaden och "ekonomiskt kväva landet, undergräva den interna ordningen, skapa en situation av ostyrbarhet och störta revolutionen".  Med "tonvikt på att hindra viktiga inkomstkällor och försvåra våra handelsförbindelser" var åtgärderna "ökända i sin omfattning".

När jag granskar de 242 åtgärderna finner jag att de kan placeras i åtta kategorier. 

  • För det första fanns det ett ihärdigt försök att blockera leveransen av olja till landet, vilket har haft en betydande inverkan på transport- och energisystemen och påverkat folkets dagliga liv negativt. 

  • För det andra utdömdes böter till företag och banker i USA och i tredjeländer som påstods ha brutit mot USA:s restriktioner mot Kuba, vilket har haft en avkylande effekt på utländsk handel och utländska investeringar och lett till brist på varor som är nödvändiga för produktion och konsumtionsvaror, vilket har påverkat det dagliga livet avsevärt. 

  • För det tredje pressades länder att avsluta sina avtal med Kuba om medicinskt samarbete.  Detta utgjorde ett angrepp på en kubansk sektor som har varit central för Kubas ekonomiska utvecklingsplan i årtionden, och som omfattade vetenskaplig utveckling av läkemedels- och hälsoindustrin, vilket gjorde det möjligt för Kuba att delta i internationell handel under mer gynnsamma ekonomiska villkor.  Den ekonomiska effekten av dessa åtgärder mot medicinskt samarbete har varit avsevärd, bortsett från de positiva mänskliga fördelarna i tredjeländer med avtal med Kuba på hälso- och läkemedelsområdet.

  • För det fjärde infördes åtgärder som hindrade import från alla länder av produkter som till mer än 10 procent består av amerikanska komponenter, vilket minskade Kubas förmåga att köpa förnödenheter och produkter, vilket i hög grad har påverkat livsmedelsproduktionen och de allmänna transporterna. 

  • För det femte har avdelning III i Helms-Burton aktiverats, vilket påverkar handel och investeringar med kubanska enheter som är knutna till egendom som nationaliserades av den kubanska revolutionära regeringen för årtionden sedan, vilket har en avkylande effekt på utländska investeringar. 

  • För det sjätte har Kuba godtyckligt förts upp på en lista över länder som påstås stödja terrorism, vilket gör det möjligt för USA:s regering att blockera finansiella transaktioner och förhindra att kommersiella avtal fullföljs. 

  • För det sjunde har ytterligare restriktioner införts för resor till Kuba för amerikanska medborgare och personer bosatta i USA, vilket negativt påverkar turismen, landets viktigaste industri. 

  • För det åttonde sänktes gränsen för familjeöverföringar och överföringar till personer utanför familjen förbjöds, vilket bromsade den utbredda praktiken att kubaner får ekonomiskt stöd från familj som bor utomlands och från kubanska emigranter.


Femtio av åtgärderna infördes 2017, fyrtiofyra 2018, åttiosex 2019, femtiofem 2020 och sju i januari 2021 innan Trump lämnade sitt ämbete.  På det kubanska utrikesministeriets webbplats beskrivs 136 av de 242 åtgärderna som extraterritoriella, dvs. de påverkar företag, banker, enheter och personer i tredje land.

Trump's 242 measures against Cuba

Charles McKelvey, 240322 Kraftigt nedkortat. (ZT)

The primary source of Cuba's shortages today. 1

För att kunna upprätthålla Svensk-Kubanskas solidaritets- och opinionsarbete behöver vi få in minst 150 000 kr under året till vår Kampfond. Om du har möjlighet, ge ett bidrag!HÄV BLOCKADEN OCH TERRORSTÄMPLINGEN AV KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72
Links:
  1. https://charlesmckelvey.substack.com/p/trumps-242- measures-against-cuba
Post date: 2024-04-25 08:45:23
Post date GMT: 2024-04-25 07:45:23

Post modified date: 2024-04-25 08:45:23
Post modified date GMT: 2024-04-25 07:45:23