De intellektuellas oundvikliga ansvar

Ill: okänd upphovsperson.

De intellektuellas oundvikliga ansvar

Två äldre personer samtalade i en kö, och eftersom jag stod så nära var det oundvikligt att höra. ”När vi fått kapitalism kommer alla att kunna resa till vilket land som helst”, sade en av dem. Det är inte det enda nonsens jag har hört på senare tid, men eftersom jag respekterar läsarens intelligens kommer jag inte ens att motbevisa detta påstående. Kontrarevolutionens kommunikationslinje är dubbelt: den kubanska regeringen går smygande mot kapitalism; den kubanska regeringen motsätter sig att gå mot kapitalism.

Syftet är dock enkelt: att driva landet mot kapitalismens stup. Men de som stod i kön var förmodligen fångade i ”dödens andliga triangel”: deras referenser gäller inte längre, deras osäkra pensioner och bombardemanget från media som direkt eller indirekt når dem via släktingar, vänner eller grannar.

Den intensifierade blockaden börjar fylla sin verkliga funktion: att få människor att skylla sina svårigheter på regeringen och socialismen. En del talar om en ”intern” blockad, men ibland är det inte möjligt att veta om de syftar på de byråkrater som förhindrar en förnyelse av socialismen, eller på dem som förhindrar kapitalismens intåg. Det är värt att påminna om Díaz-Canels ord nyligen: ”Här har vi två alternativ: att göra kreativt motstånd och, som de säger på god kubanska, guapear [stå ut, hålla ut] och gå vidare med våra ansträngningar, med vår talang – vilket jag anser är det mest värdiga, det mest revolutionära att göra – och det andra skulle vara att ge upp.”

Detta är inte fallet med mina pensionärer i kön, men det finns cyniska människor – eftersom de har den rätta kunskapen för att skilja på saker och ting – som sätter sina individuella intressen före hemlandets, dvs. före sina grannars, före resten av sina medmänniskors. Och det mest upprörande är att de talar i egen sak.

Kapitalet vet hur viktiga rörliga bilder är, vare sig det handlar om klassisk film eller dagens audiovisuella medier i deras många format. När Hollywoods filmskapare på 1950-talet började röra sig i ”fel” riktning, dvs. försvara sanning och rättvisa, gjorde imperialismen sitt upprop, fängslade eller förvisade rebellerna, slog mot deras konstnärliga karriärer och deras ekonomiska vinster, tills de svagaste eller de mest cyniska ”rättade in sig i ledet” insvepta i berömmelse och pengar. Idag är detta den viktigaste industrin som upprepar den kapitalistiska/imperialistiska föreställningsvärlden, och dess ”stjärnor” är aktiva upprepare av dess värderingar. De som inte följer manus drabbas av oförutsägbara fall, vare sig de heter Harry Belafonte, Danny Glover eller Susan Sarandon. Men detta är en truism.

Ändå har de lyckats få kubanska intellektuella, unga och inte så unga, att cyniskt hävda borgerlig demokrati och frihet, två begrepp som i dag vandrar som spöken i sociala medier och på gatorna runtom i världen, tomma på innehåll. De kommer att belönas med den globala maktens berömmelse och pengar. Eller inte, för ibland blir imperialismen girig, vill maximera sina vinster och föraktar dem som tjänar den. En del av dem påstår sig vara revolutionärer, men ansluter sig till och underordnar sig dem som vill störta revolutionen. Jag citerar till exempel en av dem (jag utelämnar namnet, eftersom det som intressanta är idén): ”Mötet (av filmskapare) är en mångskiftande enhet i ideologiska termer. Det finns de som inte är intresserade av revolutionen och det finns också revolutionärer. De förenas av filmen.” De, Joseph McCarthy och John Edgar Hoover, förenas av sitt intresse för film; och State department och de västländernas ambassader i Havanna. Antikommunistisk film, sådan som konfronterar eller motbevisar revolutionen, naturligtvis.

Men den revolutionära regeringen (och folket på Kuba) är också intresserade av film: den första kulturlagen 1959, var skapandet av ICAIC [Kubas filminstitut], som stimulerade framväxten av en konstfilmindustri (som inte fanns i landet), politiskt engagerad i en revolution som är den största källan till demokrati och frihet för folket. Måste jag säga det uppenbara, att film inte bara handlar om djärva rörliga bilder, som Leni Riefenstahl, Hitlers filmskapare, förespråkade? Att film återspeglar verkligheten, det är sant, men också konstruerar den? Hoover – eller hans kubanska epigoner i Miami – skulle inte uppmuntra produktionen på Kuba av filmer som ”Mannen från Maisinicú”, ”Brigadören” eller ”Clandestinos”; som ”Lucia”, ”Nattvarden” och mer nyligen ”Innocence” eller ”The Major”, bland många andra.

Historien utgör grunden för varje nationsprojekt. Filmskapare (människor) kan tydligt definieras genom sin inställning till historien: milismän eller legosoldater – det finns inget mellanting i Grisbukten – Batista eller Che Guevara. De som tar den revolutionära berättelsen och de som föredrar den som imperialismen främjar. För ett av de mål som våra fiender uttryckligen har utformat är nedmonteringen av den revolutionära historien. Komplexiteten i all verklighet ligger inte i motsatser, utan all komplexitet löses från en av de två polerna i tvisten.

De vill spränga de institutioner som fram till igår främjade och upphöjde dem, som skapade den filmiska eller konstnärliga kulturen hos skaparna och allmänheten. En falsk festival utomlands försöker ersätta, eller åtminstone misskreditera, Revolutionens festival, den som grundades av Alfredo Guevara, Tomás Gutiérrez Alea och Julio García Espinosa, den som satte Kuba på den latinamerikanska och globala filmkartan. Det är inte en uppmaning till konst, det är en politisk aktion. Den är inte avsedd att bidra till nationens spirituella berikande, utan till mediekampanjen mot revolutionen. Det är inte friheten att skapa som försvaras, utan friheten för en film som, i många fall med finansiering från den revolutionära staten, försöker misskreditera och förstöra den. Kommer de som uppfattar sig själva som revolutionärer också att låna sig till denna manöver? I denna reflektion talar jag inte om varifrån pengarna kommer (det överlåter jag till andra kommentatorer), det viktiga för mig är att klargöra avsikterna och vilken ståndpunkt som är nödvändig att inta. Samma personer som i dag försöker slå till mot den revolutionära filmen försökte för några år sedan organisera en alternativ konstbiennal till den som kubanska institutioner med stor ansträngning och kvalitet organiserade.

I dessa dagar undrade många av oss hur det var möjligt att argentinarna skulle rösta på en ultrakonservativ och neofascistisk clown som kommer att sälja ut landet och öka klasskillnaderna. Och jag läste med förvåning att den Miami-baserade kubanska kontrarevolutionen betraktade hans seger i Argentina som ”goda nyheter”. De kubaner som påstås försvara den borgerliga ”demokratin” har de mest udda allierade i världen: antidemokraterna Trump, Bolsonaro, Milei, mördaren Benjamin Netanyahu … I Spanien och USA är det den neofascistiska högern som välkomnar och skyddar våra oliktänkande intellektuella. Jag har talat om cynism, eftersom jag inte kan komma på någon annan beskrivning, även om jag vet att den föds ur okunnighet eller en absolut brist på tro. Jag använder det inte för att förolämpa, utan för att vara korrekt: de intellektuella jag talar om är varken okunniga eller dumma. Så vad väntar de på, vad strävar de efter? Vi vet var den här vägen börjar, men inte var den slutar. Och revolutionen (folket) har rätt att försvara sig.

Enrique Ubieta Gómez, La Jiribilla 231201 / cv

La ineludible responsabilidad de los intelectuales