MINREX- derechos humanos

MINREX- derechos humanos

Kuba prioriterar ett effektivt förverkligande av rätten till utveckling, rätten till utbildning och hälsa, kamp mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och därmed sammanhängande intolerans …

MINREX