Deklaration från Kubas Revolutionära Regering. Angeläget att hindra det imperialistiska militära äventyret riktat mot Venezuela

Presidenterna Maduro, Venezuela och Diaz-Canel, Kuba. Foto: Estudios Revolución

 

Angeläget att hindra det imperialistiska militära äventyret riktat mot Venezuela

Republiken Kubas Revolutionära Regering fördömer de ökade påtryckningarna och aktionerna från USA:s regering för att förbereda ett militärt äventyr under täckmanteln av en “humanitär intervention” i Bolivarianska Republiken Venezuela och uppmanar det internationella samfundet att mobilisera för att hindra att det genomförs.

Mellan 6 och 10 februari 2019 har militära transportflyg landat på flygplatsen Rafael Miranda i Puerto Rico, på flygbasen San Isidro i Dominikanska Republiken och på andra strategiskt belägna öar i Karibien. Det har säkerligen gjorts utan vetskap hos regeringarna i dessa länder som hyser militära installationer åt USA, och från vilka enheter från Specialtrupper och infanteri från marinen opererar, och som används för hemliga operationer också mot ledare i andra länder.

Politiska medier och press, inklusive nordamerikanska, har avslöjat de extremister i regeringen, med en lång historia av aktioner och förtal vars syfte är att provocera fram eller påskynda krig. Sådana som Nationelle Säkerhetsrådgivaren John Bolton, chefen för västra halvklotet i Nationella Säkerhetsrådet Mauricio Claver-Carone, med deltagande av senatorn från Florida, Marco Rubio, som från Washington formade, styrde och i detalj organiserade försöket till statskupp i Venezuela genom en olaglig självutnämnd president.

Det är de själva som personligen, eller genom UD, genomför brutala påtryckningar på ett stort antal regeringar för att tvinga fram dessas stöd till godtyckliga nyval samtidigt som de lanserar erkännande av inkräktaren som fick knappt 97 000 röster som parlamentariker, medan fler än sex miljoner venezolaner förra maj valde den konstitutionelle presidenten Nicolas Maduro Moros.

Inför motståndet mot kuppen som det bolivarianska och chavistiska folket visat i massiva manifestationer till stöd för president Maduro och lojaliteten hos de väpnade styrkorna, har USA:s regering intensifierat sin politiska och mediekampanj internationellt och skärpt de ensidiga ekonomiska tvångsåtgärderna mot Venezuela. Bland dem kan man nämna banker i tredje länder som blockerar mångmiljardbelopp  i dollar som tillhör Venezuela. Likaså stölden av inkomsterna från oljeförsäljning från detta broderland, vilket åstadkommer allvarliga humanitära skador och bristförhållanden bland befolkningen.

Inför detta grymma och orättfärdiga berövande försöker USA hitta på en humanitär förevändning för att initiera en militär aggression mot Venezuela och har därför försökt, genom skrämsel, påtryckningar och våld, föra in påstådd humanitär hjälp. En hjälp som är tusen gånger mindre än de ekonomiska skador som politiken av avstängning orsakar, och som införts av Washington.

Upprorsmakaren och den självutnämnde “presidenten” deklarerade skamligt nog att han var beredd att be om en militär intervention från USA med förevändningen att ta emot den nämnda “humanitära hjälpen”. Han har betecknat det värdiga och självständiga avvisandet av denna “hjälp” som “ett brott mot mänskligheten”.

Höga funktionärer i USA påpekar arrogant och fräckt att vad gäller Venezuela “finns alla alternativ på bordet, inklusive det militära.”

I processen att hitta på ursäkter har USA:s regering tillgripit lögn och bluff när man lagt fram en resolution i FN:s Säkerhetsråd, som cyniskt och hycklande uttrycker en allvarlig oro för “den humanitära situationen och de mänskliga rättigheterna…,försöken nyligen att blockera humanitär hjälp, miljoner av migranter och flyktingar…,det överdrivna användandet av våld mot fredliga demonstranter, situationen av att freden och regional säkerhet brutits” och insisterar på att “vidta lämpliga åtgärder”.

Det är uppenbart att USA förbereder marken för att med våld upprätta en “humanitär korridor” under “internationellt skydd” åberopande “tvånget att skydda” civila och tillämpa “alla nödvändiga medel.”

Det är absolut nödvändigt att komma ihåg att liknande uppträdande och förevändningar användes av USA i upptakten till krigen som det utlöste mot Jugoslavien, Irak och Libyen, till ett pris av ofantliga förluster i mänskliga liv och enormt lidande.

USA:s regering avser att eliminera det stora hindret som den Bolivarianska och Chavistiska revolutionen utgör för den imperialistiska dominansen över “Vårt Amerika”, och ämnar avlägsna det venezolanska folket från att tillgodogöra sig de största kända reserverna av olja i världen, liksom en rad andra strategiska naturresurser.

Man får inte glömma den sorgliga och smärtsamma historien av USA:s militära interventioner vid mer än ett tillfälle i Mexiko, Nicaragua, Dominikanska Republiken, Haiti, Honduras och på senare tid, Granada och Panama.

Som general Raul Castro Ruz varnade 14 juli 2017 “aggressionen och våldet för en kupp i Venezuela skadar hela “Vårt Amerika” och tjänar bara intressen hos de som föresatt att splittra oss för att kunna utöva sin dominans över våra folk. Det stör dem inte att skapa konflikter med oförutsägbara konsekvenser i denna region, som vi ser på olika platser i världen.”

Historien kommer att hårt döma en ny militär imperialistisk intervention i regionen och medlöperiet hos dem som oansvarigt stöder en sådan.

Idag avgörs Latinamerikas, Karibiens och folken i syds suveränitet och värdighet i Venezuela. Samtidigt avgörs om internationell rätt och FN-stadgan ska överleva. Det avgörs om en regerings legitimitet kommer från viljan som ett självständigt folk uttrycker, eller om det kommer från erkännandet från främmande makter.

Den revolutionära regeringen uppmanar till internationell mobilisering till försvar av freden i Venezuela och regionen, baserat på principerna från Deklarationen om Latinamerika och Karibien som en fredszon, som antogs med signaturerna från stats- och regeringscheferna i CELAC 2014. (CELAC är samtliga stater i Latinamerika och Karibien).

Den uttrycker sitt gillande och stöd till Mexikos, Uruguays, CARICOM:s och Bolivias  initiativ, som försöker bevara freden i Venezuela som det sägs i deklarationen nyligen, baserat på principerna av icke-intervention i interna angelägenheter, den juridiska jämställdheten mellan stater och den fredliga lösningen på motsättningar.

Den hälsar med gillande anslutningen till detta initiativ från president Maduro Moros och det internationella samfundet och uttrycker sin oro inför USA-regeringens kategoriska avvisande till dessa initiativ för en dialog framfört av olika länder, inklusive detta.

Den Revolutionära Regeringen upprepar sitt bestämda och orubbliga stöd till den konstitutionelle presidenten Nicolas Maduro Moras, den Bolivarianska och Chavistiska Revolutionen och folkets enhet mellan civila och militär. Den kallar alla folk och regeringar i världen, överbryggande politiska och ideologiska skillnader, att försvara freden, och enat förhindra en ny imperialistisk militär intervention i Latinamerika och Karibien som skulle skada oberoendet, suveräniteten och intressena hos folken från Rio Bravo till Patagonien.

190213 Kubas Revolutionära Regering