Demagogi för att rättfärdiga USAs Kubafientliga politik

Johana Tablada

Demagogi för att rättfärdiga USAs Kubafientliga politik

USA håller fast vid sin politik mot Kuba. För att motivera den används demagogi, förvrängning, manipulation och svepskäl. Detta är vad Johana Tablada, biträdande generaldirektör för USA-direktoratet vid Kubas utrikesministerium, säger i en dialog med Prensa Latina.

För närvarande använder inte bara USAs regering, utan också de mest konservativa och antikubanska sektorerna i det amerikanska samhället, förevändningar som att det finns utländska militärbaser på Kuba eller att den kubanska regeringen skickar soldater till Ukraina, sade hon.

”Det är helt felaktigt och har dementerats, precis som anklagelsen om de påstådda kinesiska baserna i Kuba som Wall Street Journal lägger fram gång på gång med total straffrihet och utan några bevis”, betonade Tablada.

Diplomaten hänvisade till det ”permanenta bedrägeriet i frågan om mänskliga rättigheter, där USA:s regering ger privilegierad behandling till de personer som är mottagare av deras egna finansieringsprojekt för dess inblandning i Kubas inrikespolitik”. Dessa personer, tillade hon, ”framställs sedan som de hjältar de inte är, eftersom de inte har något stöd i vårt samhälle”.

Hon betonade att genom att gynna dessa människor, av vilka många inte ens bor i Kuba, försöker USA rättfärdiga sin permanenta och verkliga kränkning av de mänskliga rättigheterna för miljontals kubaner, som avsiktligt berövas sina grundläggande rättigheter. De berövas också sin rätt att ha en normal relation med resten av världen, en normal relation med USA och att utvecklas till sin verkliga kapacitet.

Med hänvisning till frågan om relationerna mellan de två länderna förklarade Tablada att ”politiken från Joe Bidens regering i allt väsentligt har följt politiken från Donald Trumps regering”.

De flesta av åtgärderna är att utöva maximalt tryck, extrema, omänskliga åtgärder, som syftar till att förhindra inkomster till den kubanska ekonomin och vår befolkning i syfte att destabilisera landet och slutligen få till stånd störtandet av revolutionen. Tablada påminde om att Biden med denna hållning ”till och med misslyckas med att uppfylla sitt vallöfte att dessa omänskliga åtgärder som påverkar den kubanska familjen skulle upphävas”.

Det finns fortfarande möjlighet till en andra mandatperiod för president Biden, men också att ”i januari 2025 kommer president Trumps rivningsteam att återvända”, sade Tablada. Hon ansåg att det sorgliga arvet efter denna administration ”medfört den största migrationsvågen i Kubas historia, vilket har varit mycket beklagligt för den kubanska befolkningen, för den kubanska familjen”.

Hon varnade för att denna situation är ”resultatet av denna irrationella, okänsliga och verklighetsfrånvända inställning, som tror att om man berövar människor deras försörjning, om man skär av alla inkomstkällor för den kubanska ekonomin, så kommer en process som vår mot oberoende och suveränitet att spåra ur”.

Tablada upprepade att detta är en politik som har tillämpats sedan 1959, då den kubanska revolutionen segrade, och som inte har fungerat i detta syfte att bryta det kubanska folkets vilja att gå framåt.

”Vi måste erkänna och medge att de har lyckats försämra kubanernas levnadsstandard, att de har lyckats provocera fram en svår situation för vår befolkning”, sade hon. Sanningen – påpekade Tablada – är att det varje dag blir svårare om inte omöjligt att dölja det faktum att det finns ett direkt samband mellan effekterna av Trumps maximala påtryckningsåtgärder som upprätthållits av Biden och den migrationsvåg som uppstått sedan Kuba bedrägligt och orättfärdigt fördes upp på listan över statliga sponsorer av terrorism.

”Som vi vet är detta inte bara ännu ett förtal, det är en åtgärd som siktar rakt mot strupen på den kubanska ekonomin”, sade diplomaten, syftande på den godtyckliga utnämningen av Kuba som en stat som sponsrar terrorism.

USA:s regering – hävdade hon – har inte lyckats med denna skruvade logik att om blockaden skärps kommer det slutligen att framkalla en situation av revolt, av destabilisering, och anklaga den kubanska regeringen för effekterna av de åtgärder som USA vidtagit.

Vi måste erkänna att det har varit en mycket allvarlig, mycket smärtsam inverkan på den kubanska familjens levnadsstandard, som idag ser sin grundläggande matkorg påverkas, transportpriserna, möjligheten att äta den mat de behöver, och de hävdar att detta beror på att Kuba är en misslyckad stat.

Tablada berättade att de håller på att samla in uppgifter om de böter som USAs Handelsdepartement utdömt mot Kubas handelspartners ”och de har slagit rekord från tidigare år”.

Bland de åtgärder som genomförts med full kraft är en av de mest kriminella och ovärdiga av USA-regeringen, desinformationsoperationen om Kubas medicinska samarbete, som USA vill sabotera. Men det är viktigt att göra en skillnad mellan USA-regeringens ståndpunkt och de växande kraven inom det amerikanska samhället, inklusive kongressen, och den akademiska, ekonomiska, politiska, sociala, vetenskapliga, mänskliga rättighets-, ungdoms- och solidaritetsrörelsen. Mer än 108 resolutioner har antagits i USA för att ta bort Kuba från listan över länder som stöder terrorism, för att häva blockaden, för att samarbeta med Kuba på hälsoområdet, som borde vara föremål för samarbete och inte för förföljelse.

Tablada upprepade att Kuba utsätts för en bedräglig operation, och en logik ”där jag gör allt jag kan för att kväva er ekonomi och samtidigt finansierar jag en permanent och systematisk desinformationsoperation med hundratals miljoner dollar för att göra offret ansvarigt för effekterna av dessa åtgärder. Organisationer och plattformar som får stora bidrag från den US-amerikanska regeringen är huvudpersonerna i denna desinformationsoperation.”

”Kubas folk litar mycket mer på den solidaritet, på anständigheten och etiken hos de institutioner som alltid kommer att sträcka ut en hand till ett land som, likt få andra, har sträckt ut en hand för att hjälpa alla som har behövt det”, sade hon.

Med mer än 30 års diplomatisk karriär och omfattande kunskaper om detta USA, förklarade Tablada hur hon har kunnat urskilja att USA-regeringarnas politik, som är gammal, misslyckad och syftar till att böja kubanernas vilja, är en sak, befolkningen i USA en annan.

Hon nämnde Förenta staterna med sina universitet, sina vetenskapliga centrum, sina sektors- eller handelsgrupper, jordbrukare, professorer, lärare, som till och med mitt i lögnerna om att Kuba är en diktatur och en totalitär stat, uppmanar till civiliserade förbindelser mellan de båda sidorna.

Tablada nämner fallet med förslaget från den republikanska kongressledamoten María Elvira Salazar, som vill föreviga utpekandet av Kuba som en statlig sponsor av terrorism, ”vilket vore en katastrof och jag är säker på att det inte kommer att godkännas”, förutspådde hon. Men vi vet inte heller vem som kommer i januari 2025 eller vem som kommer att ha kontrollen, detta är ett land där de är mycket polariserade, där det finns framväxande krafter som är nästan fascistiska till sin natur, och där även barbariska värderingar som är anti-civilisatoriska, såsom rasism, främlingsfientlighet och diskriminering, har blivit modernt.

Hon sammanfattade att hon under denna arbetsvecka i Washington D.C. haft mer än 20 möten inom olika sektorer, på universitet med institutioner som är intresserade av att göra affärer med Kuba och även med medborgare bosatta här. Dessutom kommenterade hon att hon utbytt erfarenheter med företrädare för enheter som vill samarbeta med Kuba, som fallet med det kubanska vaccinet mot lungcancer, och ”många skulle vilja utöka detta”.

”Kubafrågan används av politiska skäl för att få förmåner, bidrag och få del av de pengar som USA:s regering delar ut varje år”, bekräftade hon. Diplomaten betonade att allt detta sker i syfte att ”ingripa i interna angelägenheter för att godkänna projekt för regimskifte och för att finansiera desinformation och falska nyheter”.

”Jag förlorar inte hoppet, jag är optimistisk, inte att det kommer några tecken, eftersom vi ärligt talat inte ser någon verklig vilja och denna politik av missbruk, av extrema åtgärder, kan inte ändras om det inte finns någon politisk vilja att göra det, men å andra sidan ser vi ett stort tryck och intresse i olika sektorer av det US-amerikanska samhället.”

Vi har upprepat för USA:s regering och för våra motparter här att den kubanska regeringens ståndpunkt är att vilja ha ett civiliserat förhållande, att mötas vid diskussionsbord.”

Cubadebate 240309 (kortat ZT)

Estados Unidos apela a razones demagógicas para no cambiar la política hacia Cuba

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72